V čem může být intuitivní kresba užitečná

01.03.2020

Automatická kresba nám může sdělit mimo jiné tyto informace:

  • Příčinu zdravotních a psychických problémů
  • Blokace v energetickém systému
  • Vhodné a nevhodné potraviny
  • Pomoc s rozhodnutím
  • Způsob řešení problému
  • Příčiny problému ve vztahu
  • Rodinnou zátěž
  • Naše silné, ale i slabé stránky, naše talenty
  • Fungování vztahu v rodině nebo jiné skupině - týmu
  • Dále může pomoci se zpracováním emocí, při změně mentálních programů, při harmonizaci a jiné

      Tuto techniku používám denně při práci s klienty, od psychosomatických problémů po partnerské nebo rodinné. Pro týmy, ať už sportovní nebo pracovní.