Vnitřní dítě - zdravé emoce a sebehodnota v dospělosti - kurz

30.12.2018

      Slabý nebo chybějící pocit vlastní sebehodnoty může mít zásadní vliv na spokojený a naplněný život. Má zásadní vliv na lásku k sobě nebo druhým, důvěru v sebe, v druhé nebo život, vztahy, sebevědomí a sebejistotu, profesní nebo finanční úspěch, schopnost přijímat a zasloužit si, ale i zdraví, psychickou a duševní vyrovnanost a mnohé jiné.

     Tento problém pramení nejčastěji v raném dětství a souvisí s tzv. Vnitřním dítětem., jeho zkušenostmi a emocemi. Pokud i v dospělosti používáme tento zakořeněný "dětský pohled", jen těžko hledáme spokojený a harmonický život, můžeme pociťovat emoční nevyrovnanost, být nemocní. Přijďte poodhalit tyto dávné pohledy a změnit vidění a hlavně prožívání současnosti. Připuštění si dávného problému není slabost, chyba nebo selhání, nehrozí ztráta Ega a toho co jsme doposud vytvořili. Ale vypovídá to naopak o vnitřní síle a zralosti. Poodhalíme i často neuvědomované životní strategie, které slouží k tomu, abychom se dávnému zklamání vyhnuli a dostali od života to, po čem toužíme, které způsobují běžně další zklamání.

     Techniky, které se zde naučíte, zvládne většina lidí, i děti. Proto je kurz určen i pro ně. Poznatky z kurzu, které budete následně doma aplikovat, jsou časově nenáročné, ale mohou podstatně začít měnit život.

Termín: 

Místo:

Cena kurzu: 1 400,- Kč, děti a studenti 800,- Kč

Záloha: 800,- Kč

Pomůcky: pastelky, podložka na kreslení