Vnitřní dítě - zdravé emoce a sebehodnota

03.01.2019

  - kurz pro zdravější emoce a sebehodnotu

      Setkání, kde poznáte, jak se cítí Vaše Vnitřní dítě, jaká zklamání a bolesti si nese ze svého dětství a vliv těchto prožitků na vnitřní spokojenost, emoce, kolísavé nálady nebo problémy se sebehodnotou

     Slabý nebo chybějící pocit vlastní sebehodnoty může mít zásadní vliv na spokojený a naplněný život, na harmonické a hlavně vyrovnané vztahy. Má zásadní vliv na lásku k sobě nebo druhým, důvěru v sebe, v druhé nebo život, vztahy, sebevědomí a sebejistotu, profesní nebo finanční úspěch, schopnost přijímat a zasloužit si, ale i zdraví, psychickou a duševní vyrovnanost a mnohé jiné.

      Techniky, které se zde naučíte, zvládne většina lidí, i děti. Proto je kurz určen i pro ně. Poznatky z kurzu, které budete následně doma aplikovat, jsou časově nenáročné, ale mohou podstatně začít měnit život. Získáte návod, jak bolest svého dětství a následně celého života začít uvolňovat, jak se jí zbavovat tím, že jí dáme jméno a hlavně, že si uvědomíme, že už dále tuto bolest dále nést nechceme. Řekneme si, jak Vnitřní dítě začít uzdravovat a mnohé jiné.

Termín: 

Místo:

Cena kurzu: 1 400,- Kč, děti a studenti 800,- Kč

Záloha: 800,- Kč

Pomůcky: pastelky, podložka na kreslení