Večery nejen s automatickou kresbou

05.08.2019

Večery nejen s automatickou kresbou

     Jsou večerní setkání dvouhodinová setkání s lidmi podobných zájmů a především s automatickou kresbou. V průběhu jednotlivých večerů je možné se postupně naučit techniku práce s automatickou kresbou a její využití v každodenním životě, v situacích kde je možné ji využít. Je možné přidat se i do rozběhlé skupiny.

    Dále automatickou kresbu spojujeme s dalšími technikami (Enneagram, Vnitřní dítě, Osho Tarot a jinými) k sebepoznnání, změně lehčích mentálních programů a blokací. Tyto večery probíhají jednou měsíčně v Mladé Boleslavi a na Loučeni, případně je možné po domluvě uskutečnit cyklus cca 8 setkání i jinde pro jinou skupinu. Termíny naleznete v programu kurzů.

Potřeby: pastelky nebo voskovky, podložka na malování 

Cena: 200,.- Kč


  Program podzimních setkání v Mladé Boleslavi:

   Na podzimních setkáních dokončíme Velkou arkánu Osho Tarotu (září - říjen), kde jsme kreslili na téma jednotlivých karet a povídali si o souvisejících pocitech, hledali skryté bolesti, strachy a snažili se najít řešení.

     Postupně přejdeme k tématu naší životní cesty. Zpětně si zmapujeme vlastní životní cestu od narození po současnost pomocí automatické kresby. Podíváme, kde jsme na této cestě byli nejblíže sami sobě, svému životnímu planu. Kde jsme se naopak ztratili, kde jsme zaváhali, nabrali nějakou zátěž, trauma a další věci. Nebudeme oživovat staré rány, ale budeme hledat poučení z těchto životních mezníků a případně možnost návratu ke svému životnímu plánu, návratu sami k sobě - životní cestě. Určitě použijeme i poselství a moudrost karet Osho Tarotu. Pokud se objeví při našem "cestování" nějaká témata, budeme se věnovat dle potřeby i jim. 

Program podzimních setkání na Loučeni:

Na Loučeni se ještě krátce vrátíme k typologii Enneagram a začneme Oshovu cestu dle Osho Zen Tarotu, zaměříme se na důležité životní situace, které popisuje nejen tento Tarot, ale s kterými se setká každý z nás (životní změna, pocit osamění, rozhodnutí, nutnost se zastavit, projevit svoji přirozenost a jiné), budeme pracovat s pocity, co nám naše možná neuvědomované emoce říkají a co je možné udělat pro změnu.

      Večery jsou opět otevřeny i pro nové zájemce. Začínáme 2. středu v září a pak pokračujeme od října již tradičně 1.středu v měsíci od 17:30