Upozornění

01.01.2019

     Nejsem zdravotnické zařízení. Nabízené služby nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči, jsou jejím doplňkem. Samostatným řešením v situacích, které nevyžadují již zmiňovanou intenzivní péči. Služby mají charakter osobního rozvoje v oblasti zdraví, vztahů a péče o sebe, využívají mimo jiné metod Koučink, Mentoring, sebemotivační a sebepoznávací techniky využívané právě v této oblasti. Využívání mých služeb není důvodem k přerušení zdravotní nebo psychologické péče. Jsem klientům průvodcem, pomáhám jim získat pohled na situaci a veškeré změny ve svém životě dělají dle vlastního rozhodnutí na vlastní odpovědnost. Potřebné je a doporučuji konzultovat své kroky i s případnou souběžnou lékařskou péčí.

     Semináře zaměřené na sebepoznání, sebeuzdravování mají formu volnočasových aktivit a zde získané doporučující kroky absolvent koná na vlastní zodpovědnost.

    Toto upozornění není určitě důvodem nevyužít mé nabídky. Nabídka služeb je využitelná například k prevenci psychosomatických nebo vztahových potíží, k uvědomění si sebe, vlastního potenciálu, k překonání složitější životní situace. Kombinace postupů, které používám jsou užitečným doplňkem klasických metod a umožnují získat jiný úhel pohledu na témata, s kterými mě klienti navštěvují.

     Přistupuji ke klientům s nejlepším svědomím tak, aby naše spolupráce pro ně měla maximální přínos.