Typy Enneagramu

14.06.2022

Jak zjistit svůj typ? Na internetu naleznete několik testů, testy jsou i součástí literatury. Nejlepší zkušenost mám s knihou Enneagram - Devět tváří duše, zde jsou poutavým způsobem popsány charakterové vlastnosti jednotlivých typů. Ve většině příkladů se určitě přiřadíte sami.
Perfekcionista typ č. 1

 • Životní otázka: "jsem dost dobrý, dokonalý, nechybující"?
 • Snaží se být čestný, dokonalý, nerad chybuje
 • Bojí se překročení norem, ztráty sebekontroly
 • Přísný na sebe i druhé, často neumí zacházet se svou kritičností, vlivem toho problémy s okolím
 • Snaží se okolí a svět měnit k lepšímu

Dárce typ č. 2

Životní otázka: " jsem dost potřebný, užitečný?"

 • Rád naplňuje potřeby a přání druhých, často zapomíná na sebe
 • Je rád užitečný
 • Umí dávat, je velkorysý, obětavý, snaží se být nejlepší rodič, partner/ka
 • Pečuje, občas zapomene i na ostatní aspekty vztahu
 • Pokud jeho péče je odmítána, dovede být někdy nepříjemný

Herec typ č. 3

 • Životní otázka: "jsem úspěšný, jsem středem pozornosti?"
 • Charismatičtí, výkonní lidé. Potřebují být vidět
 • Mají rádi úspěch, vliv ve společnosti
 • Dovedou si druhé získat, umí se prodat
 • Potřebují stát v popředí, být lídry, jsou to extroverti
 • Neúspěch a nezájem okolí je pro ně velmi stresující

Romantik typ č.4

 • Životní otázka: "Co si o mě myslíte, všimli jste si mě, jsem nápadný, milující?"
 • Často problematické vztahy. Nedovedou žít přítomností
 • Žijí spíše v minulosti nebo budoucnosti
 • Sklony k umění, empatičtí
 • Silně prožívají bolest druhých
 • Jsou rádi vidět. Potřebují být neustále zamilovaní, vadí jim fádní vztah
 • Mají rádi vše co, má energii, charisma

Pozorovatel typ č. 5

 • Životní otázka: " jsem dost moudrý a vzdělaný, rozumím tomu dobře?"
 • Introverti, zaměření na vědění a poznání
 • Ve společnosti se spíše strání, bojí se selhání tím, že nebudou vědět
 • Přemýšliví, citově chladnější, potřebují čas na rozhodnutí
 • Nedělá jim dobře být vidět, být v popředí

Loajální skeptik typ č. 6

 • Životní otázka je často "mohu, smím, je to takto správné?"
 • Potřebují schválení, souhlas
 • Trpí obavami, strachy něco udělat. Vidí silněji možná rizika
 • Je jim dobře v prostředí, kde je řády určeno vše, co se má
 • Jsou raději vedeni, než vedou
 • Mají sklon upínat se na nějaké vůdce, lídry, což může způsobit až závislost

Požitkář typ č. 7

 • Životní otázka "jsem zábavný, veselý, bezstarostný?"
 • Veselí lidé, kteří mají rádi zábavu, bezstarostnost
 • Nemají rádi problémy, potíže, lidi, kteří potíže mají
 • Před starostmi někdy utíkají, přehlížejí je. Mají rádi vše dobré
 • Někdy hromadí.

Bojovník typ č. 8

 • Životní otázka: " mám respekt, nejsem slabý?"
 • Věci řeší více na sílu. Jsou výkonní, připadají si neohrožení
 • Zastávají se slabých, bezbranných, bojí se vlastní slabosti
 • Pokud je někdo přemůže (život, člověk), mohou z role silného přejít do role oběti

Smiřovatel typ č. 9

 • Životní otázka "nepřekážím, neprovokuji, nezpůsobím konflikt?"
 • Vypadají občas jako apatičtí, lenoši. Nemívají velké ambice
 • Jsou rádi užiteční, nesnáší konflikty a rádi je řeší a stmelují znepřátelené strany
 • Bývají bezelstní, podobně jako Dárce rádi pomáhají
 • Neradi způsobují nepříjemnosti, problémy
 • Často jednají na úkor sebe, druzí jim bývají přednější.