Test silných stránek a talentů

08.10.2022

Test bývá klienty využíván při výběru školy u dětí, při změně povolání nebo životního směru. Dále jej využívám v personalistice. Mimo jiné posuzuje silné stránky, povahové slabiny, rysy osobnosti, studijní předpoklady, často neuvědomované zájmy a jiné. Test je založen převážně na principu otázek, grafologického testu, intuitivní - diagnostické kresby (kterou většina metod nepoužívá) a rozhovoru. Dalším důležitým nástrojem je typologický systém Enneagram, který autorka knihy o této metodě Helen Palmer používala v personalistice ve firmě Boeing. Samozřejmě je při vypracování testu ideálnější osobní kontakt, ale pokud Vás tato nabídka zaujala, jste z větší vzdálenosti, je možné vypracovat test online společně s Vámi.