Syndrom vyhoření

29.03.2019

      O tomto problému současné doby toho bylo napsáno mnoho, někdo se sám u sebe třeba se slabší formou setkal nebo ve svém okolí. Může jej způsobit pracovní zátěž, sportovní zátěž, v některých případech partnerské nebo rodinné problémy, někdy kombinace těchto spouštěčů.

     Byl jsem dotazován, jakou formou s tímto problémem pracuji. Je každopádně nutné přistupovat při řešení tohoto problému opatrně, setkal jsem se u některých klientů, kteří se stejným nasazením, jaké jejich problém způsobilo se věnují i léčení. Pak vzniká spíše více problémů, než úlevy a zlepšení. Možná jste si všimli zvláštní protichůdné reakce, po návštěvě nějaké terapie nebo lékařské metody, která má pomoci se člověk cítí hůře a stav se prohlubuje. Proč tomu tak z mého pohledu je? Tento člověk se podvědomě brání návratu do prostředí, kde mu nebylo dobře, které pro něj bylo zátěží. Je to taková forma obrany.

       Jak tedy postupuji? Ne vždy je možný, aby tento klient toto stresující prostředí opustil, což by mohlo pomoci. Pro jemnější a citlivější přístup k léčení volím Bachovu terapii, která s takovou intenzitou nevyvolává obrannou reakci, společnými rozhovory s klientem hledáme nový pohled na současný stav, ale i na to, co k problému vedlo. Postupně se dá i zapojit energetické léčení k vyčištění traumatické energie a obnovení vitality organismu.

       Postupuji dle principů metody Kaizen, o které jsem tady již psal - malými krůčky ke změnám, v tomto případě k uzdravení. Doporučuji klientům i přečíst knihu Robert Maurera CESTA KAIZEN - Z malého kroku k velkému skoku