Semináře pro skupiny a týmy

19.03.2019

Programy zaměřené pro skupiny přátel, zájmové skupiny a jiné týmy, v minulosti tohoto programu využili majitelé firem, skupiny spolupracovníků, maminek nebo skupiny zajímající se o danou tématiku.

Kurzy po domluvě mohou proběhnout na libovolném místě, od 2 hodin po celodenní, případně i víkendové. Kurzy jsou zaměřené například na poznání svých osobnostních vlastností, zvládání emocí, překonání omezujících mentálních návyků, pochopení a překonání osobnostních rozdílů pro kvalitnější komunikaci ve vztazích nebo s kolegy a jiné.

Nejčastějšími technikami nebo přístupy je například Emoční kresba, Mentální tvrzeníEnneagram a jiné po domluvě. Jednotlivé metody a témata je možné vzájemně propojit, některé kurzy jsou teoretické vedené formou přednášky, ale většina je spojena i s praktickým využitím metody. Seznam kurzů nebo přednášek naleznete v nabídce.