Sedm stádií léčení dle Barbary Brennan

12.03.2020

     Americká léčitelka, autorka knih Ruce světla, Zjevení světla a Léčení světlem, která byla v začátcích inspirací nejen mě, popisuje zajímavý průběh při uzdravování. Nemusí tu jít jen o fyzické tělo, ale lze tyto stádia vidět i uzdravování vztahů.

První stádium - odmítání - člověk ignoruje signály těla, že něco není v pořádku nebo to, že ve vztahu není něco v pořádku. Pokud signály neignoruje, tak se přesvědčuje, ale i okolí, že je vše jinak. Omlouvá sebe nebo například partnera. Hledá důvody, proč to nejde nebo co by se mohlo stát, kdyby problém přijal.

Druhé stádium - hněv - stav již je nedrtitelný, člověk se zlobí na sebe, ale i na druhé, objevuje se závist, nenávist. Ptá se: "Proč ne já?, Proč ne on, oni, ona?" Někdy se i vrací fáze odmítání-

Třetí stádium -vyjednávání - v této fázi člověk podvědomě i vědomě slibuje, například Bohu, že se změní, něco již dělat nebude nebo naopak bude. Ještě zkouší udělit změnu, která odvrátí nutnost řešení - léčení

Čtvrté stádium - deprese - stádům, kdy člověk propadne do rezignace, zoufalství, přijde ztráta energie, ale hlavně rezignace

Páté stádium - přijetí - předešlá období se mohou několikrát opakovat. Přijetím přichází čas na to, že člověk zaměřuje pozornost a hlavně energii do uzdravování stavu.

Šesté stádium - znovuzrození - člověk si uvědomuje, kdo je, co od života vlastně očekává. Přichází uzdravování nemoci nebo vztahu. Mohou se měnit životní hodnoty a jiné.

Sedmé stádium - léčení - vrací se zdraví, přicházejí "zdravější" a lepší lidé do života. Uzdravuje se nejen vnitřní, ale i vnější svět. Člověk může dělat změny, ke kterým by se na začátku ani neodhodlal. Může přijít potřeba dělat něco nejen pro sebe, ale i druhé a mnohé jiné.

      Je nutné říci, že tento článek je pouze stručný výpis, autorka se jednotlivým obdobím věnuje na více stránkách. Pokud se v některém takovém období nacházíte, je dobré vědět, že není důvod je popírat, že každé, i to bolavé stádium něčím obohacuje, je potřebné jím projít a pokud se někomu podaří něco přeskočit, nebude uzdravení plné.

     Ať jste odborníky, laiky, hledáte poučení nebo jste v nějakém jmenovaném stádiu léčení, mnoho dalších poznatků najdete v již zmiňovaných knihách autorky. Tuto kapitolu naleznete v knize Zjevení světla, z které jsem čerpal.