Sebepoznávací soboty

19.06.2019

  • Připravuje se od září - Sebepozvaci soboty od října - setkání nad pro někoho možná jednoduchými a známými tématy. O co jsou témata jednodušší, o to víc se je budeme snažit, aby nebyly pouze všeobecné a povrchní. Budeme s nimi pracovat v konkrétních případech s možností poznatky aplikovat v každodenním životě u sebe nebo blízkých.


Připravovaná témata:

Čakry - přímá souvislost zdraví, psychické a duševní kondice a harmonických vztahů

Osho tarot v sebekoučování - jak tuto Zenovou hru prakticky a zajímavě spojit se sebepoznáním a sebekoučováním