Psychospirituální krize - slyšeli jste už tento pojem?

06.09.2019

      Je to transformační proces, který má léčivý potenciál, může mít podobu psychózy a někdy s ní bývá zaměňován, ale nemělo by tomu tak být. Vhodné terapeutické metody mohou v tomto problému pomoci k rozvoji osobnosti člověka, jeho uvědomění si sebe, své hodnoty a celkovému uzdravení.

      Koho se psychospirituální krize může potkat? Může potkat osoby obou pohlaví v každém věku, ale přesné procento v populaci není známo. Psychospirituální krizi může spustit například úraz, ohrožení života, klinická smrt, extremní zátěž, setkání se smrtí blízké osoby, trauma, silný emoční zážitek, dlouhodobé životní nezdary, užívání drog, ale někdy i hluboké meditační metody.

     Psychospirituální krize má individuální prožitky, mohou sem mimo jiné patřit různé energetické prožitky v těle, bolesti připomínající závažné nemoci, tlaky, bušení srdce, stavy podobné infarktu. Dále vnímání barev, světel, zvuků, vibrací, které okolí nevnímá. Člověk může mít předtuchy, představy, které se často vyplňují, objevují se parapsychologické dovednosti. Mnohdy lidé vnímají nebo vidí různé mytologické a duchovní bytosti, komunikují s již zemřelými osobami a jiné.
Pokud máte pocit, že se Vás toto týká, najdete na internetu více informací, ne jen tento stručný článek. Je důležité připomenout, že tento stav není nemocí, ale je velkou příležitostí, jak si uvědomit sebe, objevit svůj opravdový potenciál, přehodnotit stávající život, začít uzdravovat svoji fyzickou, psychickou a duchovní oblast. Tato krize může pomoci člověku stát se sám sebou, ne stát se obětí života nebo jak ji někteří chápou obětí partnerů, rodiny nebo společnosti.

     Každopádně by se neměly vždy tyto prožitky vždy spojovat s psychospirituání krizí, ale mělo by se vždy vyloučit vážné duševní onemocnění a pak se teprve věnovat tomuto stavu jako volání po duchovní změně. Za zmínku stojí, dát si pozor na výběr vhodného člověka, který vám pomůže tuto situaci řešit, aby se tato "krize" opravdu řešila a nestali jste se pouze zdrojem příjmu někoho jiného.

Zdroj: internet