Psychické problémy u zvířat

15.05.2023

Péče o zvířata není mojí hlavní činností, ale zájemci mě občas žádají o radu při řešení psychických a jiných potíží u svých mazlíčků. I zvířata zažívají psychická, až traumatická zranění. Kroky používané u dětí nebo dospělých mohou pomoci i u zvířat. Dobré je začít nejjednodušší možností, pak se případně věnovat zvířeti hlouběji.

Jako první a nejjednodušší krok doporučuji Bachovy esence zvířeti připravené přímo na míru. Bachova terapie samozřejmě není jediným možným řešením, ale hlavně i ona má své limity. Co doporučuji, pokud první krok úplně nepomůže? Rozkrýt tzv. Prvotní otisky (s kterými pracuji především u lidí). Podle toho navrhnout další řešení, ať už úpravu režimu zvířete, eliminování spouštěčů jeho reakcí nebo uzdravování již zmiňovaných Prvotních otisků. Mnohdy zvířata přejímají psychické stavy, i naše traumata od lidí.

Co jsou tedy Prvotní otisky? Jsou to odrazy raných prožitků otisknutých do vznikajícího nervového systému plodu nebo formujícího se nervového systému zvířete v prvních měsících až letech života. Důležitou roli hraje i porod a jeho průběh. Otisk, který o sobě může dát vědět a může negativně ovlivňovat život zvířete je ten, který vyvolá situace podobná té, která vznik negativního otisku způsobila. Otisk řídí život přes emoční projevy, ale hlavně přes hormonální a nervový systém. Hormony následně ovlivňují vitalitu, zdraví, sexuální potřebu, plodnost, trávení, ale i psychickou oblast (deprese, strachy, agresivitu). Dá se zjednodušeně říci, že většina bolestivých zkušeností nebo traumat v dospělosti je pouze opakováním původního traumatického otisku a pokusem těla a psychiky se s touto zkušeností vyrovnat. Prvotní otisky u zvířat fungují na podobném principu jako u lidí, což může být pro někoho špatné zjištění, ale to dobré na tom je to, že to má určitě řešení, které možná u veterináře nenaleznete. Pokud vás tedy tato problematika zajímá, hledáte řešení, tak více naleznete na stránce věnované prvotním otiskům u lidí.