tzv. Přerámování v osobním rozvoji

14.04.2022

Již od narození dáváme všemu, co vidíme, nějaký význam. Může to být chování lidí, jejich mimika, slovo, osobní zkušenost a jiné. Tento význam, který dáváme různým okolnostem nebo situacím, bývá pozitivní, ale může vzniknout i negativní. Na začátku je tento význam pocitový, vytváříme si jej na základě toho, co vidíme, slyšíme nebo třeba vnímáme emočně. Postupem času tomu dáváme i význam mentální, uložíme si jej na dlouhá léta. Určitým situacím - okolnostem dáme mentální pravidlo nejen pro svůj život, ale můžeme jej přenášet i na partnery a děti.

Na změnu těchto pravidel je mnoho postupů, jejich účelem je tyto významy, pravidla změnit - přerámovat. Například od pozitivních afirmací dle Luisy Hay, přes metodu NLP k dalším. Vytvořil jsem si také postup, který využívám ve svém životě. Je pro mě, ale i klienty jednoduchý, účelný, dá se s ním pracovat každý den. Může měnit léta zaběhlé mentální programy, v rozšířené formě i vizuální významy. Tento postup "Přerámování" si účastníci seminářů nebo klienti pojmenovali trochu po svém. Většinou mu zjednodušeně říkají "Kroužkování".