Přerámování v osobním rozvoji

14.04.2022

Již od narození dáváme všemu, co vidíme, nějaký význam. Může to být chování lidí, jejich mimika, slovo, osobní zkušenost a jiné. Tento význam, který dáváme různým okolnostem nebo situacím, bývá pozitivní, ale může vzniknout i negativní. Na začátku je tento význam pocitový, vytváříme si jej na základě toho, co vidíme, slyšíme nebo třeba vnímáme emočně. Postupem času tomu dáváme i význam mentální, uložíme si jej na dlouhá léta. Některým situacím, a i jednorázovým zkušenostem můžeme přiřadit pravidlo, že vždy to dopadne takto nebo s takovým výsledkem. Jak již bylo řečeno, záleží, jestli to je pravidlo s pozitivním nebo negativním hodnocením. 

Na změnu těchto omezujících pravidel je mnoho postupů, jejich účelem je tyto pravidla, změnit - přerámovat. Například od pozitivních afirmací dle Luisy Hay, přes metodu NLP k dalším. používám postup, který využívám nejen ve svém životě, ale i při každodenní práci s klienty. Je jednoduchý, účelný, dá se s ním pracovat každý den. Může měnit léta zaběhlé mentální programy, v rozšířené formě i vizuální významy. Tento postup "Přerámování" si účastníci seminářů nebo klienti pojmenovali trochu po svém. Většinou mu zjednodušeně říkají "Kroužkování". Je založen na principu intuitivní a vizualizační kresby.