Enneagram - Pozorovatel

01.06.2019

Základní charakteristika - jak se projevuje:

Dítě:

 • Děti spíše citově chladnější, introverti
 • Již od dětství přemoudřelé děti, mají potřebu všemu rozumět
 • Nedůvěřiví, vyhýbají se projevům citů, bolesti apod.
 • Hloubaví, tvořiví, často si své hračky vylepšuji, dolaďují detaily
 • Často trpí lakotou a potřebou hromadit (hračky, později vědomosti)
 • Potřebují často prostor a čas jen pro sebe
 • Mohou trpět častými změnami, raději bývají doma, potřebují zde načerpat energii
 • Pokud něco dělají, potřebují vědět proč (škola, činnost)
 • Nebývají příliš vůdčí, v kolektivu bývají spíše tzv. "šedou eminencí"
 • Touží po obdivu, co vědí a znají
 • Čeká ocenění za svojí moudrost, přehled, názor a znalosti

Rodič:

 • Někdy hůře navazuje vztah s dětmi
 • Chybí mu hravost, nedovede se tolik nacítit do potřeb dítěte
 • Vede děti k tomu, aby sbíraly informace, měly alespoň základní přehled
 • Vytváří dětem režim, aby měl prostor sám pro sebe

Jak k dítěti přistupovat

 • Dát mu čas a prostor pro sebe, nepřetěžovat dítě množstvím kroužků a aktivitami k vyplnění volného času
 • Učit jej prožívat a vyjadřovat city
 • Učit je, aby své vědění a své talenty i projevili
 • Opatrně se směřováním dítěte k činnostem, kde bude muset být vůdčí

Možné problémy v dospělosti:

 • Citově chladní, což vadí partnerům
 • V profesi se mají problém projevit, stále mají pocit, že jejich vědění je nedostačující
 • Mohou se propadnout do školometství
 • Jejich talenty zůstanou často nevyužité
 • Často se stanou obětí načtených teorií a pouček

Z čeho může mít celoživotně strach, čemu se může celoživotně vyhýbat( pasivitou, sebepotlačováním nebo extremními výkony):

 • Odmítnutí
 • Stát v popředí
 • Být neuznalý kvůli svému vědění