Pět jazyků lásky

12.02.2020

         Pět jazyků lásky - Gary Chapman - tuto knihu doporučuji nejen svým klientům k přečtení, ale hlavně k začlenění její moudrosti do každodenního života. Je užitečná a praktická pro ty, kteří chtějí ve svém vztahu, nejen partnerském, ale i rodičovském pochopení a naplnění. Kniha se věnuje rozdílným způsobům, jakými lásku dáváme svému okolí, dětem a hlavně jakým způsobem očekáváme lásku od okolí.

        Tyto rozdíly, které si často neuvědomujeme, způsobují vzájemné nepochopení, odcizení a hlavně pocit, že ač se všemocně snažíme lásku dávat, tak sami milováni nejsme. Vzájemným pochopením svého "jazyka lásky" a jazyka partnera a hledáním společného lze udělat mnoho pro lepší vztah.

        Ve vztazích k dětem můžeme našim dětem dát dobrý základ do života, posílit jejich pocit sebevědomí a vlastní sebehodnoty. Často u klientů vidím mimo jiné v této oblasti dávnou příčinu jejich partnerských problémů, nízkého sebevědomí a nezdravého pohledu na sebe i v rozdílném způsobu dávání a přijímání lásky, kterému se právě věnuje téma knihy Pět jazyků lásky. Tento přínosný pohled na vztahy zapojuji i do konzultací a vedu klienty k tomu, aby jej začlenili do práce na kvalitnějších vztazích.