Perosonální poradenství - pro jednotlivce nebo firmy

31.01.2020

Personální poradenství pro firmy i jednotlivce
Personální poradenství pro firmy i jednotlivce

          V personální oblasti nabízím služby pro jednotlivce i firmy nebo jiné organizace. Jednotlivcům například při změně zaměstnání, při rozvoji silných stránek, zmírněni vlivu těch slabých, nejen na profesní život, případně i studentům nebo budoucím studentům s výběrem školy.

       U organizací nebo firem pomáhám například s výběrem zaměstnance na danou pozici, při změnách v organizaci nebo při následném koučinku pro rozvoj silných předpokladů a zmírnění dopadu negativních dispozic.        

     Mezi mé hlavní nástroje patří Dispoziční test, který se skládá z části, kterou zpracuje testovaná osoba, část zpracujeme společně a uděláme společný závěr, případně možnost řešení. Test je založen mimo jiné na principu otázek, grafologického testu, intuitivní - diagnostické kresby a cíleného rozhovoru. Důležitým nástrojem je i Enneagram, který autorka literatury o této metodě Helen Palmer používala v personalistice ve firmě Boeing. Test není svěřován třetí osobě, je to mezi mnou posuzovanou osobou, zadavateli se případně sděluje pouze závěr, zda se posuzovaná osoba na danou profesi hodí.

     V minulosti jsem spolupracoval TP Consulting, která v oblasti lidských zdrojů pohybuje. Věnovali jsme se hlavně posuzovaní dispozic zaměstnanců, již zmiňovaným změnám v organizaci firmy nejen pro partnerské společnosti TOP Control, TP Tech, Ball Aerosol Packaging CZ a pro další menší firmy v regionu.