Enneagram - Perfekcionista

01.06.2019

Základní charakteristika - jak se projevuje:

Dítě:

 • Jsou to často děti již od ranného dětství moudré až přemoudřelé, předčasně dospělí
 • Jsou zaměření na pořádek (v jednodušších případech), na morálku svojí a hlavně okolí
 • Kritičtí k druhým, dovedou trestat sebe i druhé sebedestrukcí, např. nemoc
 • Čekají na chválu, co tvoří, musí být dokonalé, mají problém přijmout svojí nedokonalost
 • Často nezlobí, dobře se učí, jsou ukáznění
 • Trpí nejen sourozeneckou žárlivostí extremněji než jiné děti
 • Trpí obavou, aby nebyli špatní, chybující, bojí se změn
 • Mají problém přijmout svojí nedokonalost, když se něco učí
 • Ztotožňují se s kritickým názorem rodičů a pod jeho vlivem jednají
 • Trpí zlobou na sebe, druhé.
 • Těžko chápou, že druzí nejsou podle jejich představ
 • Očekává ocenění za svojí dokonalost, pečlivost, morální hodnoty

Rodič:

 • Přísní nejen na sebe, ale i děti a partnery
 • Kritičtí, těžko odpouští selhání nebo chyby
 • Mnohdy si neumí s dětmi jednat formou hry
 • Bojí se jakýchkoli selhání ve výchově

Jak k dítěti přistupovat:

 • Najít vyvážený poměr mezi kritikou a chválou - citlivé téma
 • Vést je k tomu, že ne vše musí být dokonalé
 • Dát jim najevo, že je máte rádi takoví, jací jsou
 • Nepodporovat je v sourozenecké soutěživosti, to je utvrdí v perfekcionismu
 • Snažit se je tlumit v kritickém pohledu
 • Pozor na citové vydírání

Možné problémy v dospělosti:

 • Těžké hledání spokojenosti se sebou, stálé hledání toho jak být správný
 • Těžké hledání ideálu v partnerství
 • Kritičnost, která může způsobovat problémy, konflikty s okolím
 • Žárlivost, neustálé srovnávání svých kvalit s okolím
 • Těžké hledání životní spokojenosti (se sebou, se společností)
 • Obava se projevit, protože výkon není stoprocentní
 • Vyhoření, že si jeho dokonalosti, jeho hodnot, nikdo neváží

Z čeho může mít celoživotně strach, čemu se může celoživotně vyhýbat( pasivitou, sebepotlačováním nebo extremními výkony):

 • Chyba, být špatný (morálně, chybující)
 • Být nepřijatelný pro druhé