Carakterový - svalový pancíř

14.09.2021

Charakterový, svalový pancíř je pojem pocházející z Body - psychoterapie a zavedl jej Wilhelm Reich, psychiatr a žák Sigmunda Freuda.

Velmi zjednodušeně lze říci, že je to pojem pro chronické stažení (kontrakci) organismu. Pancíř nebo opancéřování slouží jako obranný mechanismus vůči psychickým zraněním. Bohužel tato obrana má nejen pozitivní přínos, ale postupně se tento přínos může vytratit a naopak může člověka začít negativně ovlivňovat. Kromě obrany začne limitovat člověka v běžném životě. Mívá to dopad na zdraví, vztahy a společenské vazby. V terapii může bránit terapeutickému procesu. A to například neadekvátním chováním, nebo potřebou využívat tuto obranu před terapeutem. Tento pancíř je důsledkem prožité traumatické události.

Projevuje se v držení těla, ve výrazu obličeje, určitými projevy v chování, brání v přirozeném prožívání emocí a života, ovlivňuje energetické proudění v zasažených partiích těla, může docházet k zadržování tělních tekutin v určené oblasti. Má ale i zásadní vliv na jednání člověka, sociální vazby a mnohé jiné.

Dá se zde pracovat s jednotlivými oblastmi těla, které zároveň odpovídají určitému věkovému období.

S principem Charakterového pancíře v přenesené formě pracuji s klienty například při práci s Prvotními otisky a velmi často i při zpracování vztahových potíží. Při práci s tzv. Vztahovými provázky se tyto pancíře projevují omezeními a bloky v jednotlivých oblastech vztahu (sdílení společného prostoru, sexualitě, vzájemné péči, lásce nebo komunikaci). Zde by se dal použít i pojem energetický pancíř.