Prvotní - Limbický otisk

22.03.2021

Co je Prvotní otisk? Je to odraz našich raných prožitků otisknutých do nervového systému dítěte nebo do vznikajícího nervového systému plodu. Může být samozřejmě pozitivní, ten většinou nedává důvod k tomu, abychom se jím někdy zabývali. Otisk, který nám v dospělosti o sobě může dát vědět a stojí za povšimnutí je ten, který vzniká pod vlivem traumatizujících, bolestných prožitků. Otisk ovlivňuje život přes emoční projevy, ale hlavně přes hormonální a nervový systém. Hormony následně ovlivňují vitalitu, sexuální potřebu, plodnost, trávení, ale i psychickou oblast (deprese, pocit štěstí).

Otisk vzniká v období prenatálním, během porodu až po období postnatální. V období, kdy plod nebo dítě ještě vnímá svět pomocí pocitů nebo emocí a podle toho i reaguje. Pokud bylo něco v nepořádku, má to za následek celoživotní napětí v této části mozku - v limbickém systému. V dospělosti se může projevovat fyzickými projevy, jako je pocit dušení, dávení, bolesti, únava, znehybnění, závratě, problémy s potravou a často například s vysokým tlakem. Dalším dopadem Prvotního otisku je i to, že utváří a řídí život přesunem i do dalších úrovní vědomí (emoce, myšlení).

Jak otisk vzniká? V první řadě to je stresující zážitek nebo zážitky během již jmenovaného období. Muže to být problémové těhotenství, složitý porod, ale i zkušenosti z prvních měsíců života. Vlivem je i to, čemu se v psychologii říká učení nápodobou. Plod, novorozenec do sebe přijímá naladění rodičů, jejich psychické a emoční rozpoložení, jejich vidění světa, důvěru v život a mnohé jiné. To, co se dělo v rodině, často skryté "dědictví" ve formě zkušeností a prožitků předávaných z generace na generaci.

Zjednodušeně se dá říci, že tzv. Prvotní - Limbický otisk vzniká podle rané zkušenosti, návazně ovlivňuje emoční nastavení a vnímání světa, sebepřijetí, mezilidské a partnerské vztahy. Prožívání radosti, finanční nebo profesní úspěch. Pro někoho to může být neuvěřitelné, ale kvalita života v dospělosti má základ už v tomto období. Bývá často nedoceňován vliv porodu na život člověka v dospělosti. Jeho okolnosti ovlivňují celoživotní postoje. Může mít vliv na vnímání svobody a svobodného rozhodnutí, vůle k životu (Císařský řez), problémy s nátlakem a manipulací (vyvolávaný porod). Dopad má i uvíznutí v porodních cestách, přidušení při porodu, ale i tzv. Bonding (vytvoření raného kontaktního spojení rodičů s miminkem během prvních hodin a dnů po porodu) a našly by se i další dopady porodu na chování člověka v dospělosti.

Co je důležité říci závěrem? S Prvotními otisky se dá nejen v dětství, ale i v dospělosti pracovat. Práci s Prvotním otiskem využívám v rámci metody Mapování.

Následně se dá pracovat i s ranými traumatickými zkušenostmi, tedy dětskými, ale i s traumaty, které vznikají během dospělého života. S traumaty z nehod, útoků, partnerských střetů.

Nedá se určit, která traumata jsou zásadnější a mají větší vliv na člověka, je to neměřitelné. Událost, situace ovlivní každého jinak vzhledem k jeho povahovým předpokladům. Z praxe mohu říci, že Prvotní (Limbické) otisky a částečně raná (postnatální) traumata se hůře klientům vysvětlují, hůře se jim uvědomuje jejich vznik a vliv na život. Důvod je jednoduchý, prostě si jejich vznik a okolnosti jejich vzniku nepamatují.