Osobní - životní koučink

12.06.2021

Do oblasti Osobního - Životního koučinku je možné zařadit mnoho témat. Osobnostního rozvoj, překonání životních limitů, uvědomění si a rozvoj silných stránek, zlepšení finanční situace, životní úspěch. Tento koučink má určitě přesah do vztahového, zdravotního nebo profesního koučinku. Prostě vše souvisí se vším a všechny tyto oblasti se vzájemně ovlivňují. Koučovací postup přizpůsobuji situaci a stavu klienta, je postavený opravdu pro každého. Zapojuji do procesu postupy, které přímo do koučinku nepatří, ale velmi jej obohacují. Jakým způsobem pracuji naleznete v odkazu dole.

Co vám mohu mimo jiné nabídnout:

  • Osobní rozvoj, rozvoj svého potenciálu
  • Sebeuvědomění, pomoc s životní změnou, hledání svého určení
  • Překonání nepříjemných životních situací
  • Přesah do zdravotního (psychosomatického), vztahového nebo profesního koučinku
  • Změnu životního stylu
  • Lepší využívání mentálního potenciálu
  • Odpoutání se od rodinné, generační zátěže pro kvalitnější život ve všech životních oblastech
  • Změnu životních schémat a vzorců, které ovlivňují nejen vás, ale i děti (pro jejich spokojenější budoucnost)
  • A jiné