Stále se opakující životní situace

31.01.2020

     Pokud se vám neustále opakují různé životní situace (většinou ty negativní), máte více možností řešení, buď se nechat dál unášet životem a vždy je přetrpět nebo se pokusit tyto situace, pochopit je, rozklíčovat. ale hlavně se z nich poučit.

    Příčin může být mnoho, Nemoc nás může upozorňovat na to, že se něco děláme špatně, přepínáme své síly, neodpočíváme, nezvládáme své emoce jako je vztek, závist, nepřátelství, pocity viny, nenávist k sobě nebo neodpuštění.

    Další příčinou opakujících se životních situací může být prožité trauma a naše psychika nám stále těmito situacemi předkládá možnost se s tímto vyrovnat, mohou to být situace mezi partnery, rozchody, ale i zrady, ublížení, ponižovaní a další.

    Někdy to může být dávná zkušenost (nejen naše, ale třeba i rodičů) a mozek je nastavený podle tohoto pravidla, které vzniklo vlivem této zkušenosti. To, na co myslíme nebo na co zaměřujeme svoji pozornost, ať už vědomě nebo nevědomě prostě do života přitahujeme.

    Pokud se vám nedaří těmto vzkazům těla, psychiky nebo duše porozumět, určitě je vždy nějaké řešení a rád vám jej pomohu najít to, co Vám život těmito situacemi říká.na tyto problémy používám techniku Mapování, která umožnuje tyto události seřadit, dát jim význam, ale i najít způsob řešení.