Nabídka přednášek, kurzů i u vás - pro individuální skupiny

12.11.2021

Dovoluji si touto cestou nabídnout případnou spolupráci formou přednášek z oblasti osobního rozvoje pro rok 2022, partnerských a rodinných vztahů nebo zdravého životního stylu.

Již 20 let se pohybuji v této oblasti a téma přednášek je užitečné nejen pro rozšíření vědomostí pro mé klienty, ale i jako příležitost dozvědět se něco o sobě, o často neuvědomovaných aspektech lidského života pro širokou veřejnost. Součástí některých přednášek je i dle časových možností krátké praktické seznámení s tématy.

Tyto večerní přednášky jsem uskutečnil v mateřských centrech, knihovnách nebo v mé provozovně převážně v okolí mladé Boleslavi, Prahy. Je možné domluvit se na délce přednášky, tématech i místě.

Nejčastěji byl zájem o tyto témata:

Dítě a rodič pohledem Enneagramu

Přednáška o této zajímavé typologii, která popisuje povahové vlastnosti 9 různorodých typů. Každý byl dítětem, někdo je už rodičem, dospělým již je nebo bude. Proto se tato přednáška zaměřuje na chování, životní strategie a protiklady, které si jejich nepochopením lidé berou osobně, vzájemně si nerozumí, někdy i ubližují, a hlavně nežijí partnerské a rodinné vztahy naplno, poznatky lze využít pro zkvalitnění komunikace, poznání sebe nebo i při výchově dětí. Více naleznete zde...

Pět jazyků lásky - diskuse nad knihou

Setkání nad tématem knihy G. Chapmanama, který v knize popisuje 5 různých způsobů jakými lásku a pozornost nejen běžně dáváme svému okolí, ale i jakým způsobem očekáváme od svých blízkých lásku a pozornost my. Pokud se tato "řeč" mezi partnery, dětmi a rodiči liší, muže snadno vzniknout pocit prázdnoty a toho, že nás druzí již nemilují. Součástí přednášky je i krátký test, kde se účastníci dozví jaký je jejich jazyk a co jednoduchého mohou začlenit do vztahů (partnerských i mezi rodiči a dětmi) pro jejich zlepšení. Více zde ...

Prvotní otisky a jejich projev v životě

Povídání o tom, co je to Prvotní - Limbický otisk, jak vzniká v prenatálním období a postnatálním období a hlavně vliv a průběh porodu na vznik otisku. Prvotní otisk je pojem pro mnohé neznámý a jen těžko si uvědomuje, jak tato paměťová stopa má vliv na naše děti, jak ovlivňuje i život v dospělosti, někdy pozitivně, někdy negativně. Mojí snahou není jen předat informace o vlivu Prvotního otisku na život, ale předat informaci o tom, že tyto případná skrytá zranění mají řešení nejen v dospělosti, ale i v dětství. Více zde...

Výukové a inspirační kurzy - nabídka zde...

Případná další témata mohu doplnit osobně nebo telefonicky dle vašeho zájmu. Děkuji za Váš čas věnovaný přečtení této nabídky a budu potěšen případnou spoluprací.