Metoda Kaizen

28.03.2019

Už jsem zde psal o metodě Kaizen, jak pomocí její filosofie začít dělat životní změny. Snažím se některé části začleňovat i do konzultací s klienty, aby změny, s kterými jí pomáhám, pro ně byly zvládnutelné. U někoho i sebemenší změna může vyvolat silný pocit ohrožení a tím i bránit uzdravení jak fyzického těla, ale i psychické oblasti. Tato filosofie mě zaujala a v jejich zásadách se snažím směřovat i konzultace s klienty.

Kaizen je slovo, které znamená "nepřetržitý proces malých pokroků". Díky principu této metody dosáhlo japonské hospodářství ve 20. století po 2. světové válce pokroku, ale již dříve byla metoda využívána během války v USA. Princip metody Kaizen lze velmi úspěšně zapojit i v osobním rozvoji nebo v terapiích, kde klient potřebuje překonat hlavní omezení a tím bývá strach.

Hlavní výhody metody nejen v osobním rozvoji:

- je možné jí aplikovat ve všech oblastech života

- nenutí klienta k velkým změnám, na které se ještě necítí nebo by je mohla zkomplikovat nepřiměřená reakce okolí, případně vnitřní obranné mechanismy

- i malé změny mohou, když se nesčítají udělat v životě klienta velké zlepšení

- eliminuje riziko, kdy mozek v pocitu ohrožení (tím může být i příliš velká změna, situace s kterou je potřeba se vyrovnat) vypíná svojí racionální část a funguje jen instinktivně, instinktivním chováním bývá v této situaci útěk (změnu vzdá, uteče od ní), boj (začne vzdorovat, situaci člověk neřeší, ale chce nad ní vyhrát) nebo Mrtvý brouk (člověk je letargický, apatický a přestane vnímat co se kolem něj děje, nevnímá možnosti řešení, pomoc okolí aj.)

- Kaizen učí člověka si vytyčit reálné cíle a tím je i zrealizovat

- tím, že se daří cíle realizovat, vidí člověk plody svého snažení, cítí se lépe, posiluje své sebevědomí a získává schopnost zvládat i větší kroky

- Kaizen je tak nejvíce užitečný v krizovém období nebo na začátku nějaké nové cesty