Mentální programy - jak fungují a jak je měnit

17.02.2020

       Pokud se Vám nedaří mít pod kontrolou své emoce, žijete ve stresu, jste nespokojeni sami se sebou, druhými, nedaří se Vám v nějaké životní oblasti, stále se Vám opakují stejné nepříjemné situace, zažíváte nepříjemné reakce od svého okolí, zdá se Vám, že se některá Vaše názory nebo to, co jste slýchávali od rodičů, se stává Vaší realitou a stejně komunikujete s partnery nebo dětmi? Nejde Vám zhubnout, zlepšit fyzickou nebo psychickou kondici, v důležitých situacích většinou selžete, všichni Vám říkají, že máte na víc? Máte pocit, že Vás stále něco limituje? Mohou to způsobovat mimo jiné právě skryté myšlenkové vzorce, které jsme si mohli vytvořit sami nebo jste je od někoho převzali a ač Vám mohli v minulosti někdy sloužit, tak teď tomu tak není.

       Tyto vzorce nebo souvislé myšlenkové programy jde najít a hlavně měnit. Používám mentální techniky - techniky zaměřené na změnu mentálního nastavení během konzultací s klienty, učím je jak naši spolupráci doplnit prací na těchto programech doma mezi jednotlivými návštěvami. Tyto techniky učím i klienty v případech, kdy potřebují překonat nějaké těžší období, jako je neúspěch, nutnost překonat změnu a jiné.

        Někdo potřebuje při těchto změnách po nějaký čas vedení a pomoc, někdo si tuto techniku osvojí během krátkého času a pak už se na změně nefunkčních vzorců pokračuje sám. Někdo nemusí být tolik negativními vzorci zasažen, ale potřebuje spíše podpůrné vzorce vytvářet, i zde je pomoc možná. Jak se pozná ten, kdo si za svůj život vytvořil převážně pozitivní myšlenkové vzorce? Je to jednoduché, je to člověk přirozeně sebevědomý, úspěšný a z případných neúspěchů se dovede poučit a využít je, jeho emoční dovednosti jsou na dobré úrovni, člověk, který zvládá komunikaci, má harmonické vztahy a jistě by se ještě našlo mnoho příkladů. Pravidelnou prací na sobě je možné se těmto lidem alespoň přiblížit, ne-li i vyrovnat.

Jak negativní myšlenkové vzorce a programy vznikají:

     Tyto myšlenkové vzorce jsou vytvořené pravdy, názory, vlastní hodnocení, rodinná dogmata, které mozek někdy v minulosti řešil a to, jak je vyhodnotil, si uložil jako určité pravidlo a fakt, že to tak je. A podle těchto vzorců v podobných situacích má mozek stále stejný způsob řešení, tím může být emoční nastavení, konflikt, útěk (od problému, do nemoci), životní rezignace, přísnost na sebe nebo druhé, obvinování,sebepopření a mnohé další.

       V době vzniku to mohlo být užitečné, zjednodušilo to život, chránilo to od emoční nebo jiné bolesti, tento postoj umožnil být alespoň pocitově členem nějaké skupiny (rodina, přátelé, společnost). Většina lidí se ale dostane do období, kdy tyto vzorce již nefungují, navíc často i škodí naší životní spokojenosti, radosti nebo úspěchu. Často jsou zasunuty hluboko a ani si jejich vliv neuvědomujeme, ale občas o sobě dávají vědět, fungují bez naší vědomé kontroly. Posilují se, pokud život jejich pravdivost znovu potvrzuje opakujícími se nepříjemnými situacemi, lidmi které člověk potkává a nepodaří se je začít měnit. Nezpracovaným prvotním vzorcem nejčastěji v raném dětství vznikají běžně další, mohou jich být desítky i stovky, ovlivňují zdraví, vztahy, finanční oblast, schopnost se zařadit do kolektivu nebo společnosti, úspěch (v profesi, schopnost projevit své talenty, uskutečnit své sny).

        Ať pozitivní nebo negativní vzorce vznikají nejčastěji zkušeností, vnímáním, pocitem v rodině v prvních letech života. Přebíráním podobných vzorců od rodičů, rodiny nebo nějaké společenské skupiny. Může je slovně "vtisknout" nějaká autorita (rodič, prarodič, učitel), samozřejmě většinou bez účelu zranit a poznamenat na celý život. Každý z nás často slyšel to jaký je, když se mu něco povedlo nebo nepovedlo, když nejbližší rozzlobil, zklamal a u někoho se toto hodnocení stalo myšlenkovým vzorcem, který jej provází dalším životem.

        Tyto jevy utvářející naše myšlenkové vzorce jsou v životě každého zásadní. Mají vliv na  formování naší zdravé a hlavně přirozené sebehodnoty, na vyváženou lásku k sobě, druhým, na to co si zasloužíme nebo dovolíme, jak pohlížíme na svůj úspěch, projevíme své talenty. Zásadní vliv mají myšlenkové vzorce i na vztahy nejen partnerské, na vyrovnanost a spokojenost se sebou a životem. Tento seznam by byl asi dlouhý, prostě značnou část našeho života, to jak jej prožíváme ovlivňuje kvalita našich myšlenkových vzorců a dá se říci i celých programů.

Změna myšlenkových programů:

  • V první řadě je třeba si uvědomit, že v našem životě je něco v nepořádku, že nějaká chyba je v nás, že je v našich možnostech udělat změnu a tuto změnu chtít udělat
  • Dalším krokem je převzít za svůj život zodpovědnost, přijmout své chyby, přestat za situaci, v které se nacházíme obviňovat druhé, očekávat, že druzí to udělají za nás, protože to zavinili, že se něco v životě změní samo. Tyto 2 kroky je pokud možno dobré, když klient alespoň trochu udělá před naší schůzkou.
  • Poté společně s klientem hledáme životní situaci, zkušenost, která pomohla vzniku tohoto omezujícího vzorce, s kterým je třeba začít pracovat, pomocí energetického čištění a léčebného záměru, který společně vytvoříme, pracujeme na změně.
  • Naučím klienta základ techniky ke změně vzorců, s kterým pracuje doma do další schůzky. Postupně nahrazuje omezující vzorce lepšími
  • Protože, jak již jsem psal, těchto vzorců může být mnoho, klient si mezi návštěvami dělá poznámky, jaké si uvědomil svá negativní hodnocení sebe, druhých, jaké myšlenky by mohly být nevhodnými a snaží se s nimi pracovat do další návštěvy, kde vše probereme a navážeme na jeho práci. Většina klientů tento postup bez problému zvládá a jsem jen částečným pomocníkem a průvodcem na jeho cestě
  • Postupně je možné i přejít k vytváření pozitivních vzorců, pokud mu život neumožnil si je zkušeností vytvořit
  • Klienti mě navštěvují s různými potížemi a ne vždy jsou příčinou zrovna tyto myšlenkové vzorce. Proto hledám postup řešení klientovi přímo na míru a myšlenkové vzorce mohou být jen součástí práce, ne jedinou.