Jak vznikají mentální programy - jak je měnit

11.02.2020

Jak negativní myšlenkové vzorce a programy vznikají:

     Tyto myšlenkové vzorce jsou vytvořené pravdy, názory, vlastní hodnocení, rodinná dogmata, které mozek někdy v minulosti řešil a to, jak je vyhodnotil, si uložil jako určité pravidlo a fakt, že to tak je. A podle těchto vzorců v podobných situacích má mozek stále stejný způsob řešení, tím může být emoční nastavení, konflikt, útěk (od problému, do nemoci), životní rezignace, přísnost na sebe nebo druhé, obvinování, sebepopření a mnohé další.

     V době vzniku to mohlo být užitečné, zjednodušilo to život, chránilo to od emoční nebo jiné bolesti, tento postoj umožnil být alespoň pocitově členem nějaké skupiny (rodina, přátelé, společnost). Většina lidí se ale dostane do období, kdy tyto vzorce již nefungují, navíc často i škodí naší životní spokojenosti, radosti nebo úspěchu. Často jsou zasunuty hluboko a ani si jejich vliv neuvědomujeme, ale občas o sobě dávají vědět, fungují bez naší vědomé kontroly. Posilují se, pokud život jejich pravdivost znovu potvrzuje opakujícími se nepříjemnými situacemi, lidmi, které člověk potkává a nepodaří se je začít měnit. Nezpracovaným prvotním vzorcem nejčastěji v raném dětství vznikají běžně další, mohou jich být desítky i stovky, ovlivňují zdraví, vztahy, finanční oblast, schopnost se zařadit do kolektivu nebo společnosti, úspěch (v profesi, schopnost projevit své talenty, uskutečnit své sny).

     Ať pozitivní nebo negativní vzorce vznikají nejčastěji zkušeností, vnímáním, pocitem v rodině v prvních letech života. Přebíráním podobných vzorců od rodičů, rodiny nebo nějaké společenské skupiny. Může je slovně "vtisknout" nějaká autorita (rodič, prarodič, učitel), samozřejmě většinou bez účelu zranit a poznamenat na celý život. Každý z nás často slyšel to jaký je, když se mu něco povedlo nebo nepovedlo, když nejbližší rozzlobil, zklamal a u někoho se toto hodnocení stalo myšlenkovým vzorcem, který jej provází dalším životem.

    Tyto jevy utvářející naše myšlenkové vzorce jsou v životě každého zásadní. Mají vliv na formování naší zdravé a hlavně přirozené sebehodnoty, na vyváženou lásku k sobě, druhým, na to co si zasloužíme nebo dovolíme, jak pohlížíme na svůj úspěch, projevíme své talenty. Zásadní vliv mají myšlenkové vzorce i na vztahy nejen partnerské, na vyrovnanost a spokojenost se sebou a životem. Tento seznam by byl asi dlouhý, prostě značnou část našeho života, to jak jej prožíváme ovlivňuje kvalita našich myšlenkových vzorců a dá se říci i celých programů.

Změna myšlenkových programů:

  • V první řadě je třeba si uvědomit, že v našem životě je něco v nepořádku, že nějaká chyba je v nás, že je v našich možnostech udělat změnu a tuto změnu chtít udělat
  • Dalším krokem je převzít za svůj život zodpovědnost, přijmout své chyby, přestat za situaci, v které se nacházíme obviňovat druhé, očekávat, že druzí to udělají za nás, protože to zavinili, že se něco v životě změní samo. Tyto 2 kroky je pokud možno dobré, když klient alespoň trochu udělá před naší schůzkou.
  • Poté společně s klientem hledáme životní situaci, zkušenost, která pomohla vzniku tohoto omezujícího vzorce, s kterým je třeba začít pracovat, pomocí energetického čištění a léčebného záměru, který společně vytvoříme, pracujeme na změně.
  • Naučím klienta základ techniky ke změně vzorců, s kterým pracuje doma do další schůzky. Postupně nahrazuje omezující vzorce lepšími
  • Protože, jak již jsem psal, těchto vzorců může být mnoho, klient si mezi návštěvami dělá poznámky, jaké si uvědomil svá negativní hodnocení sebe, druhých, jaké myšlenky by mohly být nevhodnými a snaží se s nimi pracovat do další návštěvy, kde vše probereme a navážeme na jeho práci. Většina klientů tento postup bez problému zvládá a jsem jen částečným pomocníkem a průvodcem na jeho cestě
  • Postupně je možné i přejít k vytváření pozitivních vzorců, pokud mu život neumožnil si je zkušeností vytvořit
  • Klienti mě navštěvují s různými potížemi a ne vždy jsou příčinou zrovna tyto myšlenkové vzorce. Proto hledám postup řešení klientovi přímo na míru a myšlenkové vzorce mohou být jen součástí práce, ne jedinou.