Individuální kurzy a přednášky k seberozvoji - pro skupiny nebo jednotlivce

22.07.2019

     Kurzyvycházejí z mých poznatků a zkušeností, které jsem nasbíral během své praxe. Jsou zaměřeny na sebepoznání, praktické informace a dovednosti, které mohou absolventi využít k sebeuzdravování sebe nebo blízkých. Nesnažím se za každou cenu tlačit absolventy do změn, na které nejsou připraveni, ale spíše je naučit, aby za pomoci malých dílčích změn postupně měnili a uzdravovali nejen sebe. Setkávám se s lidmi, kteří jsou plni poznatků a informací, ale nedovedou s nimi v praxi pracovat, z tohoto důvodu se snažím o opak. Jednotlivé kurzy na sebe navazují, je možné si vybrat téma, které právě potřebujete řešit a časem je doplnit případně dalším kurzem.

Aktuální program kurzů naleznete na hlavní stránce nebo sekci semináře. Pokud kurz, který Vás zajímá není v programu, je možné jej absolvovat i individuálně, při počtu od 2 osob i bez příplatku za individuální kur. Nebo mi prostě sdělte zájem o tento kurz, často již předběžně projevil zájem někdo jiný a je možné společně domluvit termín. Pokud jste skupina přátel, lidí podbných zájmů nebo jiný tým, je možné po domluvě sestavit program přímo na míru, co se týče obsahu, doby i místa konání.