Kurzy a přednášky k seberozvoji

20.05.2019

     Kurzy, které nabízím, vycházejí z mých poznatků a zkušeností, které jsem nasbíral během své praxe. Jsou zaměřeny na sebepoznání, praktické informace a dovednosti, které mohou absolventi využít k sebeuzdravování sebe nebo blízkých. Nesnažím se za každou cenu tlačit absolventy do změn, na které nejsou připraveni, ale spíše je naučit, aby za pomoci malých dílčích změn postupně měnili a uzdravovali nejen sebe. Setkávám se s lidmi, kteří jsou plni poznatků a informací, ale nedovedou s nimi v praxi pracovat, z tohoto důvodu se snažím o opak. Jednotlivé kurzy na sebe navazují, je možné si vybrat téma, které právě potřebujete řešit a časem je doplnit případně dalším kurzem.

Aktuální program kurzů naleznete na hlavní stránce, případně je nabídka kurzů i v jednotlivých sekcích u jednotlivých metod. Pokud kurz, který Vás zajímá není v programu, je možné jej absolvovat i individuálně, při počtu od 2 osob i bez příplatku za individuální kur. Nebo mi prostě sdělte zájem o tento kurz, často již předběžně projevil zájem někdo jiný a je možné společně domluvit termín.

Je možné sestavit i program z více kurzů pro různé skupiny, i v jiném místě konání.

Základní seznam kurzů:

     Přednášky jsou především pro ty, kteří se chtějí něco dozvědět, získat nové poznatky nebo se o metodách nebo o mě dozvědět něco před absolvováním semináře. Témata některých přednášek ale lze dobře využít k získání nového pohledu na sebe nebo okolí. Přednášky je možné po domluvě uskutečnit i pro různé skupiny lidí s podobnými zájmy.

Seznam přednášek, které můžete nalézt v programu nebo proběhly v minulosti: