Program kurzů září - říjen

03.08.2020      Webináře

     Vždy jsem dával přednost seminářům s osobní účastí. Nedávné období ukázalo potřebnost této formy seminářů. Hlavně i to, že poznatky i takto získané lze prakticky využít. Především na překonání emoční nebo mentální krize, kdy pro klienty toto byla jedna z mála možností, jak tuto situaci překonat, když nešlo osobní setkání.

     Protože názory se mají měnit a zaznamenal jsem i zájem z řad klientů a absolventů minulých kurzů, rozhodl jsem se od září postupně zařazovat do programu webináře. Budou to kurzy, kde není nezbytně nutná osobní účast.

      Webináře budou zaměřeny na práci s emocemi, myšlením, na vnitřní dítě, aplikaci Bachových esencí pro sebe, blízké nebo zvířata. Dále pak na výuku práce s automatickou kresbou (k harmonizaci, uvolňování, léčení lehčích blokací). Postupně přijde řada i na přednášky. Nabídku postupně naleznete v programu, v případě zájmu o zasílání newsletteru vyplňte formulář.

Jak budou kurzy probíhat:

  • Dle obsahu se budou skládat z 1-2 částí
  • Ke komunikaci použijeme aplikaci bez nutnosti instalace
  • Každý obdrží jednoduchá bodová skripta
  • Použijeme krátká instruktážní pomocná videa
  • Výklad a diskuse bude probíhat pomocí komunikační aplikace

      Budu rád, pokud mi sdělíte, o která témata byste měli zájem a za Vaše náměty. Děkuji.

15. září - Webinář - Večery nejen s automatickou kresbou - úvodní setkání