Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Krizový koučink - pomoc v složitějších životních situacích

06.01.2022

Co znamená krizový koučink v mém přístupu? Většina koučinkových přístupů se zaměřuje na pohled na současnost až budoucnost, zaměřuje se na zlepšování, růst, uvědomění si silných stránek a jejich využití. Hledání jiného přístupu k sobě a k druhým, k lepší motivaci nebo sebemotivaci.

Já osobně používám koučink tak, aby byl tento užitečný přístup využitelný nejen k růstu a změně, ale i jako pomocník a východisko z životní situace, která nedává mnoho důvodů k růstu. Důležité zde je situaci zvládnout, pochopit, překonat ji, a hlavně se z ní i poučit. Proto se zaměřuji i na stránky slabší, životní limity a handicapy, staré zkušenosti, které klienty ovlivňují nebo o sobě daly vědět v současnosti.

Krizový koučinkový přístup je využitelný nejen v osobních, partnerských krizích, ale i v profesní oblasti (selhání, vyhoření, neúspěch). Mojí snahou je tuto situaci co nejrychleji vyřešit, zbytečně se v ní "nepatlat". Pokud klient získá následně potřebu na sobě dále pracovat, začít se rozvíjet, eliminovat riziko příchodu další podobné krize, jsem otevřen další spolupráci.