Kritické myšlení

29.03.2019

         Slyšeli jste někdy Kritické myšlení?

        Mnoho lidí si tento pojem vykládá spíše záporně, představí si člověka, který hledá na všem chyby, ke všemu má připomínky, nic mu není dobré, ale opak je pravdou. Někdy bývá také nazýváno jako kritický postoj nebo také kritičnost (pochází z řeckéhokritikos - schopnost rozhodnout či rozlišit, je to schopnost člověka

  • nepodléhat prvnímu dojmu, mínění okolí nebo naléhavosti nějakého sdělení,
  • bez vlastního úsudku nepřebírat názory okolí nebo všeobecná dogmata
  • dokázat mít od věci odstup a odlišný pohled,
  • dovednost mít vlastní názor, vytvořený díky svým vědomostem, zkušenostem, ale i díky poznatkům okolí

Naučit se kritickému myšlení je v dnešní době plné reklam, "zaručených" zpráv na internetu a sociálních sítích dle mého názoru dost důležité. Člověk se tak může naučit nepřijímat tyto zavádějící zprávy, nepodléhat klamavé reklamě a zprávám, které jsou plné strachu a vytvářeni paniky za nějakým účelem. Setkávám se s klienty, kteří se chtějí osvobodit od starého, již nefunkčního, od vlivu rodičů nebo partneru a tato dovednost se jim určitě bude hodit.

Kritickému myšlení se dá určitě naučit, dá se rozvíjet, nemám zaměřené semináře na toto téma, ale určitě se při konzultacích i této oblasti věnujeme.