Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Co je Ko-aktivní koučink

29.01.2021
Ko - aktivní koučink
Ko - aktivní koučink

        Ko-aktivní koučink, tento pojem odkazuje na základní a hlavní povahu koučinkového vztahu. Zde kouč i koučovaný aktivně spolupracují a navazují rovnocenný vztah (dá se říci i partnerství), kde je záměr naplnit potřeby koučovaného. Tento model koučinku, chcete-li vedení se dají využít nejen v již zmiňovaném koučinku, ale i při řízení lidí a v jiných vztazích. To znamená v rodině, mezi přáteli nebo při vedení rozdílných týmů.

Ko-aktivní koučink pomáhá najít životní poslání, smysl svého jednání. Pomáhá najít odpovědnost (především k sobě a vlastnímu životu), hledat hodnoty, stanovit si cíl, životní rovnováhu a začlenit do života sebeřízení.

Když jsem se seznámil s filosofií Ko-aktivního koučinku, byl jsem mile překvapen, protože hodnoty, které preferuje se shodují s hodnotami, které jsem do dosavadní práce s klienty začleňoval. At už to je rovnocenný vztah mezi koučem a klientem - koučovaným o kterém jsem již psal, ale že se dá využít nejen v pracovních vztazích, ale i v rodině. Nezaměřuje se pouze na výkon, ale i na to, aby daný člověk našel harmonii a vyrovnanost. Klade důraz a využívá intuici, nejde pouze cestou striktně dodržovaného postupu. Pomůže najít strategie, jak jít za svým snem nebo cílem, ale jak překonat omezující návyky.

To, co mi u jiných kručinkových přístupů nebo návodů pro osobní rozvoj chybělo je i to, že se zaměřuje na omezující vzorce chování z minulosti. Já tomu nejčastěji říkám "prvotní životní zkušenost", kterou si, pokud jí nezpracujeme neseme celým životem. Může být pozitivní, zde máme příležitost ji využít a rozvíjet, ale velmi často v negativní podobě. Tyto vzorce, zkušenosti nás nejsilněji zasáhnou v situacích, kdy nám o něco jde, kdy se chceme posunout, něco dokázat, změnit nebo být v harmonii a vyrovnaní. Pokud se díky Ko-aktivnímu koučinku zpracuje i dle potřebné míry i tato minulost, výsledek je celistvější.