Kniha Pět jazyků lásky pro lepší vztahy

02.03.2023

Knihu doporučuji nejen klientům, kteří mě navštěvují, ale všem, kteří chtějí začít zkvalitňovat své vztahy. Kniha předkládá návod, jak měnit zaběhlé návyky toho, jak lásku nejen dáváme, ale jak i lásku chceme cítit od svého okolí a hlavně nejbližších. Nelekejte se právě té změny návyků. Je to o tom jen začít dělat něco jinak, něco do svého chování zařadit a věřím, že výsledná změna vás překvapí.

Autor G. Chapman v knize popisuje 5 různých způsobů jakými lásku a pozornost nejen běžně dáváme svému okolí, ale i jakým způsobem očekáváme od svých blízkých lásku a pozornost my. Pokud se tato "řeč" mezi partnery, dětmi a rodiči liší, muže snadno vzniknout pocit prázdnoty a toho, že nás druzí již nemilují. Pokud pět těchto základních způsobů projevu lásky, začněte dávat lásku i jazykem, kterému partner nebo děti rozumí, tím můžete podstatně zkvalitnit vztahy a harmonii v rodině.

Jakou tedy chceme lásku k nám vnímat a projevujeme ji i druhým:

  • fyzickým kontaktem, jako formou blízkosti a něhy
  • slovy ujištění, pomáhají nám vnímat vlastní hodnotu pro druhé a ocenit hodnotu těch, které milujeme
  • pozorností, kterou dáváme najevo to, jak je pro nás někdo důležitý a stejným způsobem dáváme lásku i my
  • dary, pomocí drobných darů a maličkostí bývá pro tyto lidi důležité projevovat a dávat lásku
  • služby a skutky, láska se zde projevuje a chce být přijímána pomocí péče