Enneagram - Herec

01.06.2019

Základní charakteristika - jak se projevuje:

Dítě:

 • Ditě zaměřené na úspěch již od raného věku
 • Soutěživé dítě s potřebou vítězit. Dovedou závidět úspěch
 • Rádo se předvádí a je středem pozornosti, extroverti
 • Extremněji než jiné typy hůře zvládá prohru
 • Umí již od dětství dobře prodávat své úspěchy
 • Umí se vlichotit kde je zrovna potřeba, občas problémy se lží
 • Umí dobře volit slova, oblečení, pózu
 • Někdy povýšenecký postoj až pohrdání slabšími, méně úspěšnými
 • Je to Herec, často se dá zaměnit s jinými typy, špatně se rozeznává
 • Mívá potřebu mít vše nej
 • Čeká ocenění za svojí výjimečnost, pracovitost a schopnosti

Rodič:

 • Potřeba ukazovat a vytyčovat dítěti cestu k úspěchu
 • Často manipulanti
 • U dětí těžko přijímají, pokud děti chtějí jít svojí cestou (mimo trend a se zaměřením na úspěch)
 • Chtějí mít děti úspěšné, chtějí, aby něco dokázali, byli ve středu dění
 • Trpí zvýšeným pocitem, že vědí co je pro děti důležité

Jak k dítěti přistupovat

 • Učit jej, že nemá být vždy na prvním místě, dát prostor i druhým
 • Nezaměřovat se jen na úspěch
 • Přiměřeně rozvíjet jeho talenty, pozor na přehnané oceňování jeho úspěchů a výkonů
 • Učit jej, že i obyčejné věci mohou být krásné

.

Možné problémy v dospělosti:

 • Neustálá honba za úspěchem, zaměření jen na výsledek a efektivní využití času
 • Citová povrchnost, sklony k neupřímným vztahům, přátelství jen s lidmi, které je možné využít na cestě k úspěchu
 • Hledání účelnosti ve všem (vztahy, činnost)
 • Problém umět odpočívat
 • Manipulace druhými k vlastnímu výsledku
 • Vyhoření v případě neúspěchu - úspěch dodává energii k dalšímu tempu
 • Neustálá potřeba přizpůsobování se nárokům doby nebo potřebám úspěchu

Z čeho může mít celoživotně strach, čemu se může celoživotně vyhýbat( pasivitou, sebepotlačováním nebo extremními výkony):

 • Být všední, nezajímavý
 • Nemít vliv, být neúspěšný