Enneagram - Romantik

01.12.2018

Základní charakteristika - jak se projevuje:

Dítě:

 • Citlivé děti, mnohdy plačtivé, často plné úzkostí až depresí.
 • Emotivní děti, melancholické.
 • Silná potřeba dokazování lásky a citů (něha, doteky, líbání).
 • Projevují se hudbou, barvami, vztah k umění.
 • Obdivují v pohádkách, filmech hlubokou a opravdovou lásku až "za hrob".
 • Jsou emfatické, mají vztah ke všemu co má energii, auru, charisma.
 • Sklon se pestře oblékat - barvy, kombinace.
 • Tragičtěji (až mučednicky) než jiné typy prožívají problematické vztahy, nestále vztahy, neúspěchy, nezájem okolí. Mají tyto podobné bolesti sklony prožívat s druhými už od dětství.
 • Často jsou neuzeměné, sklony k sebetrestání, tragédiím.
 • Na rozdíl od Herce závidí ne úspěch, ale pokud je někdo kreativnější, charismatičtější .
 • Dovedou vycítit, když o ně někdo ztrácí zájem.
 • Čeká ocenění za své charisma, schopnost milovat

Dospělý:

 • Stejně jako u jiných typů si nesou stejné povahové vlastnosti z dětství, pokud jim nepomůže někdo se s nimi vyrovnat.
 • Vedou děti k umění, hudbě, nekonformitě, k prožitkům.
 • Mnohdy nedovedou dětem dát řád a jistotu, protože sami nejsou moc zakořenění.
 • Žijí často minulostí nebo budoucností, bud jsou v euforii nebo depresi, běžně není nic mezi.
 • Moc citové prožívání nejen vtahů, komplikované vztahy, nestálost ve vztazích.
 • Nestálost, neuzemněnost, stálé a neúspěšné hledání ideálního partnera.
 • V případě nemožnosti uplatnit svojí kreativitu až zoufalství
 • Bývají ve vztazích často zneužíváni (pouze milenka, ne partnerství).
 • Samota, tak dlouho hledají správného partnera, až nenajdou, očekávají od partnera stálou, citovou a hlubokou lásku.
 • Nebaví je všední, fádní vztahy.
 • Bojí se všednosti, ve vztahu, ale i v životě.

       Jednotlivé vlastnosti jsou psané v extrémech, ne každý typ se chová takto, ale je možně u něho pozorovat mírnější projevy. Uvědomění těchto povahových stránek neslouží k ospravedlňování svého někdy nevhodného chování, ale může být pomocníkem ke zkvalitňování nejen svého života.

      Zpět...