Dítě, rodič a dospělý pohledem Enneagramu - přednáška

08.10.2019

       Enneagram je víc jak 2000 let starý systém. Nahlíží na osobnost člověka pomocí 9 základních typů. Lze díky tomuto pohledu pochopit nejsilnější charakterové vlastnosti, motivy chování, co je pro jedince smyslem života, jeho silné a slabé stránky. Enneagram je jednou z mnoha metod, věnujícím se osobnosti člověka, ne jedinou, ale určitě zajímavou, ale stalé ještě pro mnoho lidí neznámou.

       Přednáška o tom, jak využít Enneagram při výchově dětí, pochopení nejen svých motivů chování, ale i například partnera nebo rodičů. Dále o základních vzájemných odlišnostech jednotlivých typů, jejichž pochopením si můžeme některé věci ve vztazích přestat brát "osobně", přestat mít přehnaná očekávaní a tím zpříjemnit naše vztahy. Přijďte se pokud Enneagram neznáte, něco dozvědět o trochu jiném pohledu na rodinné amezilidské vztahy vztahy.

      Více o Enneagramu zde...      

Kde: Studio 33, Husova 237 Mladá Boleslav

Kdy: 20. listopad od 18:00

Vstupné:  90,- Kč

Prosím o předčasnou rezervaci místa, děkuji.