Dítě a rodič pohledem Enneagramu - přednáška

25.03.2019

       Enneagram je víc jak 2000 let starý systém. Nahlíží na osobnost člověka pomocí 9 základních typů. Lze díky tomuto pohledu pochopit nejsilnější charakterové vlastnosti, motivy chování, co je pro jedince smyslem života, jeho silné a slabé stránky. Enneagram je jednou z mnoha metod, věnujícím se osobnosti člověka, ne jedinou, ale určitě zajímavou, ale stalé ještě pro mnoho lidí neznámou.

Přednáška o základním pohledu na tuto metodu, jak začlenit Enneagram při výchově dětí, zdravějšímu přístupu k nim nebo k sobě. Jak rozvíjet předpoklady dítěte, vyvarovat se střetů v komunikaci nejen s dětmi, ale i partnery zapříčiněné rozdílnostmi vidění světa jednotlivých typů.

      Více oenneagramu zde...      

Kde:

Kdy:

Vstupné: