Enneagram - Pozorovatel

01.12.2018

Základní charakteristika - jak se projevuje:

Dítě:

 • Děti spíše citově chladnější, introvert, moc se v kolektivu nezařazuje a neprojevuje.
 • Již od dětství moudré děti, mají potřebu všemu rozumět.
 • Nedůvěřiví, vyhýbají se projevům citů, bolesti apod.
 • Hloubaví, tvořiví, často si své hračky vylepšuji, dolaďují detaily.
 • Často trpí lakotou a potřebou hromadit (hračky, později vědomosti).
 • Potřebují často prostor a čas jen pro sebe, často jim vadí mnoho kroužků a aktivit, kde nemají soukromí a čas na své hloubání.
 • Mohou trpět častými změnami, raději bývají doma, potřebují zde načerpat energii.
 • Pokud něco dělají, potřebují vědět proč (škola, sport a jiná činnost).
 • Nebývají příliš vůdčí, v kolektivu bývají spíše tzv. "šedou eminencí", což vydrží až do dospělosti.
 • Touží po obdivu, co vědí a znají.
 • Čeká ocenění za svojí moudrost, přehled, názor a znalosti.

Dospělý:

 • Stejně jako u jiných typů si nesou stejné povahové vlastnosti z dětství, pokud jim nepomůže někdo se s nimi vyrovnat.
 • Někdy hůře navazuje vztah s dětmi, má problém přijetí svého tzv. vnitřního dítěte.
 • Chybí mu hravost, nedovede se tolik nacítit do potřeb dítěte.
 • Vede děti k tomu, aby sbíraly informace, měly alespoň základní všeobecný přehled.
 • Potřebuje prostor sám pro sebe.
 • Nerad se rychle rozhoduje, potřebuje čas si vše rozmyslet.
 • Bývají citově chladnější, což vadí partnerům.
 • Mají problém projevit své schopnosti, stále mají pocit, že jejich vědění je nedostačující a jejich talenty zůstanou často nevyužité.
 • Mohou se propadnout do školometství.
 • Často se stanou obětí načtených teorií a pouček.
 • Vše analyzují, věci si pořizují po důkladné rozvaze       
 • Bojí se odmítnutí, stát v popředí, být neuznalý kvůli svým znalostem

    Jednotlivé vlastnosti jsou psané v extrémech, ne každý typ se chová takto, ale je možně u něho pozorovat mírnější projevy. Uvědomění těchto povahových stránek neslouží k ospravedlňování svého někdy nevhodného chování, ale může být pomocníkem ke zkvalitňování nejen svého života.

      Zpět...