Enneagram - Perfekcionista

01.12.2018

Základní charakteristika - jak se projevují:

Dítě:

 • Jsou to často děti již od raného dětství moudré až přemoudřelé, předčasně dospělí.
 • Jsou zaměření na pořádek (v jednodušších případech), na morálku, správné chování u sebe, ale hlavně u okolí.
 • Kritičtí k druhým, dovedou trestat sebe i druhé sebedestrukcí, např. nemocí, jinou formou sebepoškozování.
 • Čekají na chválu, ocenění. To co tvoří, musí být dokonalé, mají problém přijmout svojí nedokonalost, lidskou nedokonalost.
 • Často nezlobí, dobře se učí, jsou ukáznění.
 • Trpí nejen sourozeneckou žárlivostí extrémněji než jiné děti.
 • Trpí obavou, aby nebyli špatní, chybující, bojí se změn, což jim vydrží až do dospělosti.
 • Mají problém přijmout svojí nedokonalost, když se něco učí.
 • Trpí zlobou na sebe, druhé, emoce jim mohou způsobovat zdravotní problémy (často dýchací) .
 • Těžko chápou, že druzí nejsou a nejednají podle jejich představ.
 • Očekává ocenění za svojí dokonalost, pečlivost, morální hodnoty.

Dospělý:

 • Stejně jako u jiných typů si nesou stejné povahové vlastnosti z dětství, pokud jim nepomůže někdo se s nimi vyrovnat.
 • Přísní nejen na sebe, ale i děti a partnery.
 • Kritičtí, těžko odpouští selhání nebo chyby u sebe, ale hlavně u druhých.
 • Bojí se jakýchkoli selhání ve výchově, v životě nebo v profesi.
 • Raději se vyhýbají změnám, bojí se nedokonalosti, selhání, aby to někdo nepoznal.
 • Těžké hledání spokojenosti se sebou, stálé hledání toho jak být správný.
 • Těžké hledání ideálu v partnerství
 • Kritičnost, která může způsobovat problémy, konflikty s okolím.
 • Žárlivost, neustálé srovnávání svých kvalit s okolím.
 • Těžké hledání životní spokojenosti (se sebou, se společností).
 • Obava se projevit, protože výkon není stoprocentní.
 • Vyhoření, že si jeho dokonalosti, jeho hodnot, nikdo neváží.
 • Bojí se být nepřijatelný pro druhé.

      Jednotlivé vlastnosti jsou psané v extrémech, ne každý typ se chová takto, ale je možně u něho pozorovat mírnější projevy. Uvědomění těchto povahových stránek neslouží k ospravedlňování svého někdy nevhodného chování, ale může být pomocníkem ke zkvalitňování nejen svého života.

      Zpět...