Enneagram – metoda pro mnohé stále nezná

02.08.2019

       Enneagram je víc jak 2000 let starý typologický systém. Nahlíží na osobnost člověka pomocí 9 základních typů. Lze díky tomuto pohledu pochopit nejsilnější charakterové vlastnosti, motivy chování, co je pro jedince smyslem života, jeho silné a slabé stránky, způsob řešení různých situací.

Enneagram je možné začlenit do výchovy dětí, zdravějšímu přístupu k druhým a k sobě. Může pomoci zkvalitnit partnerské nebo rodinné vztahy, může nám ukázat, jaký potenciál v sobě máme, ale i to, na čem je potřeba pracovat, kde nás může tlačit bota. Enneagram lze využít i v profesní oblasti, můžeme zde najít profese, kde své charakterové vlastnosti dobře využijeme, kterým profesím se třeba raději vyhnout nebo na čem zapracovat, abychom je prací na sobě lépe zvládli. Lze jej využít v obchodě, při vedení lidí a v mnohém jiném. Přednášky a setkání nad touto "známou i neznámou" metodou určitě naleznete v podzimním programu.

Další informace o Enneagramu zde...