Enneagram - Herec

01.12.2018

Základní charakteristika - jak se projevuje:

Dítě:

 • Ditě zaměřené na úspěch již od raného věku, potřeba mít publikum.
 • Emoce prožívá víc než je adekvátní.
 • Soutěživé dítě s potřebou vítězit. Dovedou závidět úspěch.
 • Rádo se předvádí a je středem pozornosti, extrovert.
 • Extremněji než jiné typy hůře zvládá prohru a neúspěch.
 • Umí již od dětství dobře prodávat své úspěchy.
 • Umí se vlichotit kde je zrovna potřeba, občas problémy se lží.
 • Umí dobře volit slova, oblečení, pózu. Mají své charisma.
 • Někdy povýšenecký postoj až pohrdání slabšími, méně úspěšnými. Neumí dát v kolektivu prostor méně průbojným.
 • Je to Herec, často se dá zaměnit s jinými typy, špatně se rozeznává
 • Mívá potřebu mít vše nej, někdy pohrdají obyčejnými věcmi a činnostmi.
 • Čeká ocenění za svojí výjimečnost, schopnosti a úspěch.

Dospělý:

 • Stejně jako u jiných typů si nesou stejné povahové vlastnosti z dětství, pokud jim nepomůže někdo se s nimi vyrovnat.
 • Potřeba ukazovat a vytyčovat dítěti cestu k úspěchu.
 • Často manipulanti, umí navést lidi ke svým zájmům.
 • U dětí těžko přijímají, pokud děti chtějí jít svojí cestou (mimo trend a se zaměřením na společenský úspěch).
 • Chtějí mít děti úspěšné, chtějí, aby něco dokázali, byli ve středu dění
 • Trpí zvýšeným pocitem, že vědí co je pro druhé důležité, hlavně jde spíše o úspěch a prestiž.
 • Neustálá honba za úspěchem, zaměření jen na výsledek a efektivní využití času.
 • Citová povrchnost, sklony k neupřímným vztahům, přátelství jen s lidmi, které je možné využít na cestě k úspěchu.
 • Hledání účelnosti ve všem (vztahy, činnost), neradi dělají něco, co nelze v budoucnosti zúročit.
 • Problém umět odpočívat.
 • Vyhoření v případě neúspěchu - úspěch dodává energii k dalšímu tempu
 • Neustálá potřeba přizpůsobování se nárokům doby nebo potřebám úspěchu.
 • Bojí se být všední, nezajímavý, nemít vliv, být neúspěšný.

      Jednotlivé vlastnosti jsou psané v extrémech, ne každý typ se chová takto, ale je možně u něho pozorovat mírnější projevy. Uvědomění těchto povahových stránek neslouží k ospravedlňování svého někdy nevhodného chování, ale může být pomocníkem ke zkvalitňování nejen svého života.

       Zpět...