Firemní prostředí a Enneagram

22.02.2023

Enneagram nabízí zajímavý systém popisující devět odlišných typů osobnosti. Díky němu je možné pochopit rozdílné vzorce chování, příčiny jednání, emoční reakce, talenty a silné stránky, ale i témata pro růst, slabé stránky nejsou důvodem k sebelítosti nebo rezignaci, dá se s nimi úspěšně pracovat a přetransformovat je k tomu, aby se staly předností nebo přinejmenším neomezovaly.

Typologie popisuje mimo jiné u každého z 9 typů jeho mentální a emocionální reakce na různé situace, způsoby chování, životní strategie, jeho životní hodnoty. Dá se vzhledem k typům lépe přizpůsobit pracovní pozice, ať se jedná o profesní zaměření nebo stupeň řízení.

Co můžete zjistit a získat díky Enneagramu:

 • Proč někdo dominantněji používá předpoklady vlastního typu a někdo je povahově rozmanitější
 • Pohled na svět, na druhé
 • Co může způsobit "zamrznutí" v jednostranném pohledu a chování vlastního typu
 • Životní hodnoty
 • Své silné stránky - jak je rozvíjet a lépe využívat
 • Vlastní povahové limity - kam zacílit pozornost, co může být výzvou pro seberozvoj
 • Přijetí vzájemných rozdílů - jejich využití pro funkčnost a komplexnost celého týmu, tým, kde jsou všichni "stejní" nemůže fungovat
 • Chování ve stresu nebo v období "klidu" a růstu
 • Pochopení obranných strategií - jejich změnu, eliminování jejich důsledků na život
 • Proč vznikly tyto obranné strategie - jejich pochopením chápat nejen sebe, ale i okolí
 • Vytvářený sebeobraz
 • Důvod sociálního chování a projevu, prožívání vztahů

      Firmám i jednotlivcům nabízím 3 možnosti setkání s Enneagramem. Na každém může jednotlivec poznat charakteristiku vlastního typu, ale i typů ostatních. Součástí je vždy základní test k určení typu. Hlavně v praktické formě učím účastníky u stejné situace a způsobu jejího řešení pochopit nejen vlastní chování. Mají možnost naučit se přemýšlet a vidět způsob řešení pohledem ostatních typů.

Osobní individuální rozhovor - koučink

 • Formou rozhovoru - diskuse
 • Možno se věnovat pouze vlastnímu typu
 • Případně se zaměřit na ostatní typy
 • Časová náročnost - cca 45 minut až 1 hodina na typ
 • Doporučuji domluvit dle vzájemných možností a potřeb klienty

Forma školení - přednášky pro skupinu

 • Součástí je úvodní test k určení typu
 • Spíše pasivnější forma - přednášení o jednotlivých typech
 • Časová náročnost cca 8-10 hodin (ideálnější rozvrhnou do 2 dnů), případně do 4 dvouhodinových bloků
 • Účastníky zapojuji do diskuse (se mnou)
 • Nezapojuji do přednášení konkrétní otázky účastníků mezi sebou - může to být pro někoho nepříjemné a je dobré učit se v dobré náladě
 • Cca 70 % jsou informace, které jsou popsané v dodaných skriptech nebo v doporučené literatuře
 • Hlavní důraz kladu na zbývajících 30 %, to jsou informace získané mou osobní a profesní zkušeností s Enneagramem

Praktické seznámení a využívání typologie formou teambuildingu ve skupině

 • Úvodní test k určení typu
 • Využívá se zde rozvojová hra Tajemství srdce a mysli určená pro tyto programy
 • Aktivní forma - forma hry, princip otázek a odpovědí
 • Vedu účastníky hledat odpovědi nejen svým viděním situace, ale i viděním ostatních typů
 • I zde kladu důraz na předávané informace díky profesní zkušenosti - teorie je možné dohledat
 • I zde není v pravidlech hry pokládat vzájemné otázky mezi jednotlivými účastníky
 • Vstupuji do hry jako mentor a jednotlivé odpovědi pouze doplňuji o praktické příklady a informace
 • Konkrétní formu je dobré domluvit předem dle potřeby skupiny
 • Časová náročnost - doporučuji s přestávkami rozvrhnout do 2 dnů, ale je možné zvládnout i během cca 8 hodin