Emoční problémy

05.04.2019

       Na emoce se dívám jako na přirozenou věc, která k člověku prostě patří, ať jsou pozitivní nebo negativní. V přiměřené míře nám i ty "špatné" emoce k něčemu slouží, díky emocím funguje pud sebezáchovy, motivují nás k útoku nebo obraně ve stavech ohrožení, pokud své emoce vnímáme, sdělují nám naše emoce, že někde něco není v pořádku, že je potřeba něco přehodnotit, změnit. Pozitivní emoce nám naopak způsobují pocit štěstí spokojenosti.

    Pokud mě klienti oslovují s problémem v jejich emoční oblasti, tak přímo emoce léčit nejdou, mohu je naučit, jak emoce uvolňovat (pokud je potlačují) nebo jak je alespoň částečně upouštět (pokud jim způsobují zdravotní nebo společenské problémy, ale samo o sobě to problém neřeší.

     Příčinou nezdravých a škodlivých emocí mohou být dávná emoční a jiná traumata,, životní zkušenosti uložené myšlenkové vzorce, nezdravá očekávání od sebe nebo od druhých,povahové dispozice a jiné. Pracuji tedy s klienty na příčinách, volím techniky a postup potřebný právě pro ně. Koučink, energetické léčení na čištění traumatických stop v těle a energetickém systému, pomáhám jim změnit myšlenkové vzorce a hlavně je učím jak sami tyto vzorce měnit a nevytvářet nové. Zajímavou možností jak, pracovat s emocemi je i pohled na emoce přes tzv. Vnitřní dítě. V případech, kdy se emoce projevují obtížemi v těle je dobrým pomocníkem například emoční tejpování. Více o jednotlivých technikách naleznete v nabídce konzultací.