Dětské potíže a jiné zátěže

19.07.2021

Psychické, psychosomatické, školní, osobní a jiné omezující vlivy na spokojený a vyrovnaný život. Nejen dospělí, ale i dětí trpí svými potížemi, od zdravotních - psychosomatických až po psychické. Může to být problém se začlenit (do školního kolektivu, ale i rodiny), problém se sebepřijetím, komunikací, strachy a úzkosti a mnohé jiné.

Nejsem dětským psychologem, pracuji s dospělými především pomocí koučinku a dalších metod, které nabízejí zajímavý a hlavně důležitý pohled potřebný k tomu, aby se odstranily staré limity a omezení. Ty nejčastěji způsobují již zmiňované potíže.

Přístup při práci s dětmi je specifický. Mojí snahou je zbytečně nad potřebnou míru děti nezatěžovat. A to rozebíráním jejich situace (to platí podobně i u dospělých). Volím postupy, které toto umožňují, například Bachova květová terapie (bylinné esence). Tyto esence fungují s minimální účastí dítěte nebo rodičů. Ve většině případů se scházím nejprve s rodiči. Na této schůzce si nastíníme možnost řešení, jestli je nezbytně nutná návštěva dítěte, jestli není potřebné řešení na úrovni rodičů a mnohé jiné.

Co je v případě jakýkoliv potíží důležité pro rodiče? Přestat se vidět jako viníci situace dítěte, vnímat to jako selhání v roli rodiče. I pokud tomu tak je, přijmout danou situaci a uvědomit si, že nikdo učený z nebe nespadl a každý je omylný. A hlavně, že si z této situace můžeme odnést i něco pozitivního. S tímto mám osobní zkušenost.

Z praxe mohu říci, že potíže našich dětí mají i mnoho příčin, které jsme ovlivnit nemohli. Může to být generační zátěž, která se nese několik generací zpět (i ta má své řešení), ale i tzv. Prvotní otisky. Jsou to zkušenosti, které dítě ukládá do svého nervového a hormonálního systému už v prenatálním a postnatálním období nebo během porodu. Samozřejmě i zde mohou rodiče nést nějaký podíl, například alkohol v těhotenství, hádky, nezdravý životní styl. Ale průběh porodu, který je pro vznik omezujícího Prvotního otisku - dětského traumatu důležitý většinou sami ovlivnit nemůžeme. I při sebevětší obezřetnosti se nějaká nepříjemná zkušenost může objevit.

Důsledky nezdravých Prvotních otisků jdou uzdravit, napravit. Mnoho dospělých se k nim vrací a eliminuje jejich do té doby neuvědomovaný vliv na život. Řešit to jde i u dětí a čím dříve se začne, bývá to jednodušší. Přinejmenším jdou eliminovat alespoň spouštěče potíží a nepříjemných reakcí.

Upozornění, veškeré nabízené služby nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči, ale jsou jejich doplňkem nebo samostaným řešením v jednodušších případech. Číst celé...