Co jsou vztahové provázky

12.09.2019

   

 Rozbor vztahu:

     při konzultacích pracuji s rozborem vztahu pomocí automatické kresby pomocí tzv. Vztahových provázků, což může poodhalit rodinnou zátěž, kterou si ve vztazích neseme, vzorce chování a životní přístupy, které se předávají z generace na generaci, někdy vědomě, ale většinou nevědomě je předáváme naším následovníkům - dětem. Tento rozbor ještě není samotným řešením, pouze náhledem, ale ukáže, co je možné změnit a pokud klient chce, i s postupným uzdravováním těchto vztahových vazeb mu mohu pomocí dalších technik měnit. Zkvalitnit tím vlastní partnerské vztahy, dále dát dětem a dalším generacím možnost žít zdravější vztahy, mít zdravější pohled na sebe, na druhé a na svět. Zbavit se nedůvěry, strachů, odporu nepřátelství, krutosti a jiných vlastností, které více či méně u sebe můžeme vnímat. My i další generace tak máme příležitost neopakovat stejné nezdary ve vztazích jako generace před námi. 

Co jsou Vztahové provázky ve vztazích:

    Vztahové provázky jsou energetická spojení - vztahová pouta, která vznikají mezi rodiči a dětmi. Úzce souvisí s čakrami - energetickými centry a životními oblastmi, které tyto čakry ovlivňují. Tyto vazby ovlivňují nejprve partnerské vztahy a následně pomocí těchto spojení předávají rodiče dětem nejen vědomou zkušenost ze svého života, ale hlavně zkušenosti na nevědomé úrovni, které si vytvářely již zmiňované generace před námi. Často se zde nesou dávná zranění, křivdy, ublížení i kolektivní traumata. Přístup k životu, financím, sexualitě a jinému.

Kvalita a forma takto vytvořených provázků formuje dětskou osobnost a následně kvalitu partnerských vztahů v dospělosti, způsob prožívání různých aspektů života. Následně pak to, co jsme převzali od svých rodičů a jak jsme s tím naložili, nevědomky předáváme dalším generacím. Čím jsou provázky zdravější a kvalitnější, bývají naše budoucí vztahy harmonické a naplněné. Toto pak umožňujeme i našim dětem. Platí zde, že jsou opravdu děti naším obrazem, v pozitivním, ale i v negativním.

Setkáme-li se u našich rodičů s poškozenými, nefunkčními provázky, případně byly tyto vazby podvědomě zneužity k manipulaci, osobnímu prospěchu, opakujeme stejné způsoby chování, stejné obranné vzorce jako vznikly rodiče. Opakujeme ve svém životě stejné bolesti, smutky a různé karamboly jako rodiče.

Takto převzaté modely chování otce nebo matky ovlivňují postoj k mužům nebo ženám nejen v partnerských vztazích, ale i společenských. Nenajdeme-li cestu k rodiči opačného pohlaví, většinou si těžko hledáme později cestu k partnerovi. Nenajdeme-li cestu k rodiči stejného pohlaví, můžeme mít problém ve vztahu k sobě samému.

Tyto vztahové provázky lze diagnostikovat a následně pracovat na jejich změně a uzdravování, pracovat s podvědomými obrannými mechanismy a životními strategiemi, které jsme si pod vlivem těchto zkušeností vytvořili. Co se může člověk díky rozboru vztahových provázků dozvědět? Diagnostický obrázek může poodhalit dávné dětské blokace, obranné postoje a zkušenosti, které jsme mohli v rodině získat, může nám ukázat, jaké postoje nevědomky používáme v současnosti vůči partnerům a hlavně i vůči svým dětem. Můžeme tak pochopit příčinu našich problémů v komunikaci, v intimním životě, častý pocit prázdnoty ve vztahu, chybějící smysl života nebo toho co děláme. Provázky mají vliv i na zdraví a díky nim můžeme, ale nemusíme opakovat stejné onemocnění jako předci. Pochopení pro změnu samozřejmě nestačí, ale je dobrým začátkem pokud víme, kde je chyba a co vůbec máme měnit a na čem pracovat. Toto poznání nám umožňuje měnit vztah k partnerovi, začít vychovávat své děti opravdu jinak, ne jen formou vzdoru svým rodičům. Vztahové provázky spojuji při konzultacích s dalšími přístupy a metodami klientovi přímo na míru.