Co jsou Vztahové provázky?

19.05.2022

Jsou zajímavým, a ne vždy známým nástrojem, díky kterému můžeme nahlédnout do partnerských a rodinných vztahů, ale hlavně je začít měnit k lepšímu. Ať už sami nebo s něčí pomocí. Mohou být alternativou nebo doplňkem i více známých terapií zaměřených na uzdravování vztahů. Vztahové provázky jsou běžně neuvědomovaná vztahová spojení. Odrážejí zkušenosti našich předků, jak pozitivní, ale i ty negativní a ukládají je do nervového systému a vedou nás k opakování způsobu chování ve vztazích a v partnerské komunikaci. Formují se od narození až po dospělost. Tím, jak rodiče ovlivnily nás my ovlivňujeme naše děti. Tak se zjednodušeně z generace na generaci předávají životní strategie, vzorce chování a postoje ve vztazích, ale i traumatické zkušenosti a obranu před nimi. Pokud vnímáte nějaké disharmonie a bloky ve vztazích, nemůžete si ke změně pomoci sami nebo dosavadní terapie selhaly, tak pomoci doposud málo známého principu Vztahových provázků máte šanci své vztahy zkvalitňovat, uzdravovat a odpoutat se od rodinné zátěže a blokací v rámci rodinných linií. Tím můžete udělat mnoho pro své vztahy, ale i vztahy budoucí, pro vztahy vašich dětí...

K čemu jsou užitečné Vztahové provázky a jejich případné uzdravování:

  • Vztahové provázky vznikají mezigeneračně (rodiče - děti), následně mezi partnery a následně mezi těmito partnera a dětmi, které ze vztahu vzešly
  • Odkrývají převzaté nebo přenesené vzorce chování (ty pozitivní, ale hlavně ty omezující), které jsme si doposud neuvědomili
  • Nabízí možnost nejen dozvědět se něco o vztazích, co je špatně, ale vztahy i uzdravovat
  • Umožnují přerušit koloběh předávání rodinné zátěže, omezujících vlivů generacím dalším, to znamená našim dětem na úrovni tzv. Rodových linií
  • Diagnostikou zaměřenou na tyto spojení lze odhalit blokace a zkušenosti uložené v nervovém systému, které nutí opakovat obranné reakce a postoje předků
  • Tyto "bloky" ovlivňují zdraví, kvalitu vztahů, ale i sebevědomí, sebepřijetí zdravý projev sebe a mnohé jiné
  • Práce se vztahovými provázky umožňuje zpracovat i traumata v oblasti vztahů (zradu, nedůvěru, manipulaci a jiné), nejen vzpomínky mentální, ale i podvědomé, odstranit tzv. obranné energetické pancíře
  • Změna v této oblasti dává šanci nabídnout sobě, partnerům, a hlavně našim dětem kvalitnější vztahy bez bolesti, šanci neopakovat naše chyby, prožívat stejnou bolest a mnohé jiné

Proč pomoc ve vztazích právě pomocí vztahových provázků?

Vztahové provázky nabízí pohled na vztah takový, jaký opravdu je, jak jej vnímáme na nejhlubší úrovní a ne takový, jaký si myslíme, chceme vidět nebo nám byl tak prezentován. Využitím tohoto pohledu, přijetím a zpracováním starých zkušeností ve vztazích se daří zkvalitňovat a uzdravovat vztah v těch případech, kde jiné metody nebo řešení do teď mohly selhávat Tento postup je i dobrým doplňkem k jiným terapiím, umožňuje uzdravovat vztahy na úrovni, s kterou většina metod nepracuje. Uzdravením současných vztahů díky poučení z chyb generací před námi získáme velkou šanci zkvalitnit vlastní vztahy (partnerské, rodinné), přerušit častá vztahová rodinná "prokletí". Tím i naše děti a další generace získávají možnost žít své vztahy zdravěji a kvalitněji. Toto téma je mnohdy nepříjemné, ale pokud nepřestaneme před ním strkat hlavu do písku, uzdravení vztahů nebude úplné. Snažím se, aby setkání se Vztahovými provázky bylo pro klienty co nejméně zatěžující, ale přinášelo zlepšení. Při práci s princip vztahových provázků používám další techniky k uvolnění blokací, harmonizaci této úrovně, k přerámování nezdravých zakořeněných názorů nebo k odstranění traumat, která ve vztazích mohla léty vzniknout.