Co jsou Vztahové provázky?

19.05.2022

Jsou zajímavým, a ne vždy známým nástrojem, díky kterému můžeme nahlédnout do partnerských a rodinných vztahů, ale hlavně je začít měnit k lepšímu. Ať už sami nebo s něčí pomocí. Vztahové provázky jsou neuvědomované vztahové vazby formující se v době narození. Díky nim nás rodiče ovlivňují a předávají nejen pozitivní, ale často i negativní vzorce chování, vztahové strategie kopírované z generace na generaci. Následně ovlivňují naše partnerské vztahy, jak budou harmonické a to, jak budeme formovat život a vztahy našich dětí. Jejich odhalením a zpracováním můžeme vzájemné vztahy v rodině uzdravovat. Vztahové provázky pomáhají vztah nejen pochopit a zvládnout, ale hlavně odstraňovat spouštěče toho, co vztah narušuje a nutí nás opakovat nefunkční zkušenosti předků...

K čemu jsou užitečné Vztahové provázky a jejich případné uzdravování:

  • Mohou odkrýt převzaté nebo přenesené vzorce chování (ty pozitivní, ale hlavně ty omezující)
  • Nabízí možnost poučení, ale i změny
  • Umožnují přerušit koloběh předávání rodinné zátěže generacím dalším, to znamená našim dětem a tuto zátěž eliminovat
  • Mohou pomoci s uzdravováním tzv. Rodových linií
  • Nejsou pouhou informací, co je špatně, ale s pomocí kouče nebo poznatků ze semináře nabízejí uzdravování a změnu v této vztahové oblasti
  • Vztahové vazby, vznikají mezigeneračně (rodiče, děti), následně ovlivňují partnerské vztahy a život dětí, jejich změnou dáváme šanci na změnu všem generacím
  • Souvisí s energetickými centry a základními oblastmi vztahů (sdílení společného prostoru, intimní oblast, péče o sebe a druhé, láska k sobě a druhým, komunikace)
  • Mají vliv na zdravé sebehodnocení, sebepřijetí, vztah k opačnému pohlaví, aj. I toto je možné zlepšovat
  • Práce se vztahovými provázky umožňuje zpracovat i traumata v oblasti vztahů (zradu, nedůvěru, manipulaci a jiné), nejen vzpomínky mentální, ale i podvědomé, odstranit tzv. obranné energetické pancíře
  • Změna v této oblasti dává šanci nabídnout sobě, partnerům, a hlavně našim dětem kvalitnější vztahy bez bolesti, šanci neopakovat naše chyby, prožívat stejnou bolest a mnohé jiné

Proč pomoc ve vztazích právě pomocí vztahových provázků?

Vztahové provázky nabízí pohled na vztah takový, jaký opravdu je, jak jej vnímáme na nejhlubší úrovní a ne takový, jaký si myslíme, chceme vidět nebo nám byl tak prezentován. Využitím tohoto pohledu, přijetím a zpracováním starých zkušeností ve vztazích se daří zkvalitňovat a uzdravovat vztah v těch případech, kde jiné metody nebo řešení do teď mohly selhávat Tento postup je i dobrým doplňkem k jiným terapiím, umožňuje uzdravovat vztahy na úrovni, s kterou většina metod nepracuje. Uzdravením současných vztahů díky poučení z chyb generací před námi získáme velkou šanci zkvalitnit vlastní vztahy (partnerské, rodinné), přerušit častá vztahová rodinná "prokletí". Tím i naše děti a další generace získávají možnost žít své vztahy zdravěji a kvalitněji. Toto téma je mnohdy nepříjemné, ale pokud nepřestaneme před ním strkat hlavu do písku, uzdravení vztahů nebude úplné. Snažím se, aby setkání se Vztahovými provázky bylo pro klienty co nejméně zatěžující, ale přinášelo zlepšení. Při práci s princip vztahových provázků používám další techniky k uvolnění blokací, harmonizaci této úrovně, k přerámování nezdravých zakořeněných názorů nebo k odstranění traumat, která ve vztazích mohla léty vzniknout.