Co jsou vztahové provázky?

19.05.2022

Jsou zajímavým a ne vždy známým nástrojem, díky kterému můžeme nahlédnout do partnerských a rodinných vztahů, ale hlvně je začít měnit k lepšímu. Ať už sami nebo s něčí pomocí. • Mohou odkrýt převzaté nebo přenesené vzorce chování (ty pozitivní, ale hlavně ty omezující)
 • Nabízí možnost poučení, ale i změny
 • Umožnují přerušit koloběh předávání rodinné zátěže generacím dalším, to znamená našim dětem
 • Pomáhají s uzdravováním tzv. Rodových linií
 • Nejsou pouhou informací, co je špatně, ale s pomocí kouče nebo poznatků ze semináře nabízejí uzdravování a změnu v této vztahové oblasti
 • Diagnostika a práce se vztahovými provázky může tuto dávnou rodinnou zátěž eliminovat
 • Vztahové vazby, vznikají mezigeneračně (rodiče, děti), mezi partnery
 • Souvisí s energetickými centry a základními oblastmi vztahů (sdílení prostoru, intimní oblast, péče, láska a cit, komunikace)
 • Jejich kvalita ovlivňuje současné vztahy, ale i vztahy budoucí, vztahy našich dětí
 • Přenáší bez našeho vědomí zkušenost, životní a obranné strategie, traumata generací před námi, pozitivní, ale i negativní zkušenosti, které ovlivňují kvalitu současného života
 • Mají vliv na zdravé sebehodnocení, sebepřijetí, vztah k opačnému pohlaví aj.
 • Na začátku života formují dětskou osobnost a následně kvalitu vztahů, ale i dalších oblastí života
 • Práce se vztahovými provázky umožňuje zpracovat traumata v oblasti vztahů (zradu, nedůvěru, manipulaci a jiné), nejen vzpomínky mentální, ale i podvědomé, odstranit tzv. obranné energetické pancíře
 • Klientům pomáhám nejen diagnostikovat stav a kvalitu partnerských, ale i tuto oblast uzdravovat
 • Změna v této oblasti dává šanci nabídnout sobě, partnerům, a hlavně našim dětem kvalitnější vztahy bez bolesti, šanci neopakovat naše chyby, prožívat stejnou bolest a mnohé jiné

Proč pomoc ve vztazích právě pomocí vztahových provázků?

Vztahové provázky nabízí pohled na vztah takový, jaký opravdu je, jak jej vnímáme na nejhlubší úrovní a ne takový, jaký si myslíme, chceme myslet nebo nám byl tak prezentován nebo jej chceme vidět. Využitím tohoto pohledu, přijetím a zpracováním starých bolestí ve vztazích se daří zkvalitňovat a uzdravovat vztah v těch případech, kde jiné metody nebo řešení do teď selhávaly. Tento postup je i dobrým doplňkem k jiným terapiím, umožňuje uzdravovat vztahy na úrovni, s kterou většina metod nepracuje. Uzdravením současných vztahů díky poučení z chyb generací před námi získáme velkou šanci zkvalitnit vlastní vztahy, přerušit častá vztahová rodinná "prokletí". Tím naše děti a další generace získávají možnost žít své vztahy zdravěji a kvalitněji. Toto téma je mnohdy nepříjemné, ale pokud nepřestaneme před ním strkat hlavu do písku, uzdravení vztahů nebude úplné. Snažím se, aby bylo pro klienty co nejméně stresující.