Enneagram pomocník stále málo známý

08.12.2021

Slovo "ennea" pochází z Řecka, znamená devět, "grammos" je schéma, tvar. Metoda používaná více jak 2000 let. Enneagram popisuje u jednotlivých typů mimo jiné emocionální vzorce chování a motivy k životním krokům. Jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí. Dále pak devět různých způsobů prožívání vztahů, úspěchu/neúspěchu problémů, bolesti, radosti, pozornosti a devět způsobů myšlení a jednání.

Nabízí nám pochopení, proč se v některých situacích nějak chováme a proč se druzí chovají většinou jinak. Proč s někým vycházíme a s někým hůře nebo vůbec, co na druzích nemůžeme přijmout a proč. Systém Enneagram poskytuje pochopením odlišnosti jednotlivých typů a změnou přístupu zkvalitnit vztahy, zmírnit emoce a vzdor tím, že si rozdíly přestaneme brát osobně.

S Enneagramem můžeme pochopit příčinu komunikačních nebo vztahových konfliktů, někdy i neúspěchů v profesi, protože díky vlastnostem našeho typu prostě nejsme na svém místě. Ale můžeme i změnit očekávání od svých partnerů nebo dětí, abychom jim zbytečně neubližovali a netlačili je do situací, v kterých se nebudou cítit dobře a nepoužívaly postupy, které jsou vzájemně neslučitelné.

Nejsilnější charakterové vlastnosti jednotlivých typů jsou pro tohoto člověka darem (mohou jím obohatit druhé lidi, vztah, společnost, svět), ale zároveň i "prokletím", pokud je začneme v nějakém okamžiku používat sebestředně, extrémně bez ohledu na okolí i sebe.

Kdy k tomuto přechodu do nezdravého extrému dojde? Nejčastěji v dětství, kdy dítě zažije pocit nezájmu, prázdnoty nebo absence lásky. Dospělý člověk ví, jaké použít taktiky, aby si pozornost získal. Malé dítě neví a začne nevědomě používat silné stránky svého typu, které jsou vrozené. Některé se snaží být dokonalé, některé se rozdává, další se uzavře do svého světa nebo se stane úspěch a vliv pro něj hlavním smyslem a mnohé jiné. Toto nezdravé a přehnané využívání svých charakterových vlastností pak přetrvá až do dospělosti a často může vést ke stejným chybám v dalších generacích, které opakujeme po svých rodičích. Někdy může být spouštěčem nezdravého prosazování povahových strategií životní pád nebo i věk.

Důležité je, že díky začlenění Enneagramu do života jde postupně začít měnit život, své chování ku prospěchu svému, ale okolí. Rozvíjet své silné stránky. Začlenit tento pohled do výchovy dětí a k jinému.

Enneagram spojuji s dalšími postupy při práci s klienty, využívám jej i v profesních otázkách pro firmy, kde se využívá ke zkvalitnění fungování týmu nebo v personalistice. V nabídce jsou i semináře věnované nejen teoretickému využití Enneagramu v životě, ale hlavně praktickému.  

K čemu je Enneagram užitečný:

 • Využití v psychologii, koučinku, personalistice, osobním rozvoji
 • Pomáhá pracovat s povahovými rozdíly. Abychom je dovedli především v komunikaci využít, než aby škodily
 • Lze jej zapojit i do výchovy dětí, zdravějšímu přístupu k nim nebo k sobě
 • V každém je obsaženo něco ze všech 9 popisovaných typů, ale pouze jeden převyšuje ostatní
 • Vlastnosti všech 9 typů jsou pro jednotlivce darem, výzvou nebo i "prokletím". Enneagram pomůže nalézt mezi tímto střed
 • To ovlivňuje výchova, dosavadní životní zkušenosti a jiné
 • Typ nejde změnit, ale je možné se z něj poučit a těžit, využít intenzivněji jeho přednosti

Co se lze díky Enneagramu naučit:

 • Porozumět svému chování, chování druhých
 • Nepoužívat v životě hlavně své Ego, ale i cit a moudrost
 • Lepe překonávat změny, pochopit své strachy
 • Pochopit svá životní omezení a limity (které je možné díky těmto poznatkům měnit)
 • Najít nejen svá omezení, často neuvědomované silné stránky
 • Pochopit jednání a myšlení lidí okolo (dětí, partnera)
 • Nebrat si chování dětí, partnerů nebo kolegů "osobně", najít v komunikaci společnou řeč a vyhýbat se střetům
 • Začlenit poznatky do výchovy dětí, spolupráce s kolegy, podřízenými nebo nadřízenými, zákazníky
 • V mnoha situacích nebrat život tak vážně a mnohé jiné