Enneagram, typologie stále málo známá

08.11.2022

Slovo "ennea" pochází z Řecka, znamená devět, "grammos" je schéma, tvar. Metoda používaná více jak 2000 let. Enneagram popisuje u jednotlivých typů mimo jiné emocionální vzorce chování a motivy k životním krokům. Jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí. Dále pak devět různých způsobů prožívání vztahů, úspěchu/neúspěchu problémů, bolesti, radosti, pozornosti a devět způsobů myšlení a jednání.

Nabízí nám pochopení, proč se v některých situacích nějak chováme a proč se druzí chovají většinou jinak. Proč s někým vycházíme a s někým hůře nebo vůbec, co na druzích nemůžeme přijmout a proč. Systém Enneagram poskytuje pochopením odlišnosti jednotlivých typů a změnou přístupu zkvalitnit vztahy, zmírnit emoce a vzdor tím, že si rozdíly přestaneme brát osobně.

S Enneagramem můžeme pochopit příčinu komunikačních nebo vztahových konfliktů, někdy i neúspěchů v profesi, protože díky vlastnostem našeho typu prostě nejsme na svém místě. Ale můžeme i změnit očekávání od svých partnerů nebo dětí, abychom jim zbytečně neubližovali a netlačili je do situací, v kterých se nebudou cítit dobře a nepoužívaly postupy, které jsou vzájemně neslučitelné.

Nejsilnější charakterové vlastnosti jednotlivých typů jsou pro tohoto člověka darem (mohou jím obohatit druhé lidi, vztah, společnost, svět), ale zároveň i "prokletím", pokud je začneme v nějakém okamžiku používat sebestředně, extrémně bez ohledu na okolí i sebe.

Kdy k tomuto přechodu do nezdravého extrému dojde? Nejčastěji v dětství, kdy dítě zažije pocit nezájmu, prázdnoty nebo absence lásky. Dospělý člověk ví, jaké použít taktiky, aby si pozornost získal. Malé dítě neví a začne nevědomě používat silné stránky svého typu, které jsou vrozené. Některé se snaží být dokonalé, některé se rozdává, další se uzavře do svého světa nebo se stane úspěch a vliv pro něj hlavním smyslem a mnohé jiné. Toto nezdravé a přehnané využívání svých charakterových vlastností pak přetrvá až do dospělosti a často může vést ke stejným chybám v dalších generacích, které opakujeme po svých rodičích. Někdy může být spouštěčem nezdravého prosazování povahových strategií životní pád nebo i věk.

Důležité je, že díky začlenění Enneagramu do života jde postupně začít měnit život, své chování ku prospěchu svému, ale okolí. Rozvíjet své silné stránky. Začlenit tento pohled do výchovy dětí a k jinému.

Enneagram spojuji s dalšími postupy při práci s klienty, využívám jej i v profesních otázkách pro firmy, kde se využívá ke zkvalitnění fungování týmu nebo v personalistice. V nabídce jsou i semináře věnované nejen teoretickému využití Enneagramu v životě, ale hlavně praktickému.  

K čemu je Enneagram užitečný:

 • Využití v psychologii, koučinku, personalistice, osobním rozvoji
 • Pomáhá pracovat s povahovými rozdíly. Abychom je dovedli především v komunikaci využít, než aby škodily
 • Lze jej zapojit i do výchovy dětí, zdravějšímu přístupu k nim nebo k sobě
 • V každém je obsaženo něco ze všech 9 popisovaných typů, ale pouze jeden převyšuje ostatní
 • Vlastnosti všech 9 typů jsou pro jednotlivce darem, výzvou nebo i "prokletím". Enneagram pomůže nalézt mezi tímto střed
 • To ovlivňuje výchova, dosavadní životní zkušenosti a jiné
 • Typ nejde změnit, ale je možné se z něj poučit a těžit, využít intenzivněji jeho přednosti

Co se lze díky Enneagramu naučit:

 • Porozumět svému chování, chování druhých
 • Nepoužívat v životě hlavně své Ego, ale i cit a moudrost
 • Lepe překonávat změny, pochopit své strachy
 • Pochopit svá životní omezení a limity (které je možné díky těmto poznatkům měnit)
 • Najít nejen svá omezení, často neuvědomované silné stránky
 • Pochopit jednání a myšlení lidí okolo (dětí, partnera)
 • Nebrat si chování dětí, partnerů nebo kolegů "osobně", najít v komunikaci společnou řeč a vyhýbat se střetům
 • Začlenit poznatky do výchovy dětí, spolupráce s kolegy, podřízenými nebo nadřízenými, zákazníky
 • V mnoha situacích nebrat život tak vážně a mnohé jiné

Typy v Enneagramu:

Jak zjistit svůj typ? Na internetu naleznete několik testů, testy jsou i součástí literatury. Nejlepší zkušenost mám s knihou Enneagram - Devět tváří duše, zde jsou poutavým způsobem popsány charakterové vlastnosti jednotlivých typů. Ve většině příkladů se určitě přiřadíte sami.

Perfekcionista typ č. 1

 • Životní otázka: "jsem dost dobrý, dokonalý, nechybující"?
 • Snaží se být čestný, dokonalý, nerad chybuje
 • Bojí se překročení norem, ztráty sebekontroly
 • Přísný na sebe i druhé, často neumí zacházet se svou kritičností, vlivem toho problémy s okolím
 • Snaží se okolí a svět měnit k lepšímu

Dárce typ č. 2

 • Životní otázka: " jsem dost potřebný, užitečný?"
 • Rád naplňuje potřeby a přání druhých, často zapomíná na sebe
 • Je rád užitečný
 • Umí dávat, je velkorysý, obětavý, snaží se být nejlepší rodič, partner/ka
 • Pečuje, občas zapomene i na ostatní aspekty vztahu
 • Pokud jeho péče je odmítána, dovede být někdy nepříjemný

Herec typ č. 3

 • Životní otázka: "jsem úspěšný, jsem středem pozornosti?"
 • Charismatičtí, výkonní lidé. Potřebují být vidět
 • Mají rádi úspěch, vliv ve společnosti
 • Dovedou si druhé získat, umí se prodat
 • Potřebují stát v popředí, být lídry, jsou to extroverti
 • Neúspěch a nezájem okolí je pro ně velmi stresující

Romantik typ č.4

 • Životní otázka: "Co si o mě myslíte, všimli jste si mě, jsem nápadný, milující?"
 • Často problematické vztahy. Nedovedou žít přítomností
 • Žijí spíše v minulosti nebo budoucnosti
 • Sklony k umění, empatičtí
 • Silně prožívají bolest druhých
 • Jsou rádi vidět. Potřebují být neustále zamilovaní, vadí jim fádní vztah
 • Mají rádi vše co, má energii, charisma

Pozorovatel typ č. 5

 • Životní otázka: " jsem dost moudrý a vzdělaný, rozumím tomu dobře?"
 • Introverti, zaměření na vědění a poznání
 • Ve společnosti se spíše strání, bojí se selhání tím, že nebudou vědět
 • Přemýšliví, citově chladnější, potřebují čas na rozhodnutí
 • Nedělá jim dobře být vidět, být v popředí

Loajální skeptik typ č. 6

 • Životní otázka je často "mohu, smím, je to takto správné?"
 • Potřebují schválení, souhlas
 • Trpí obavami, strachy něco udělat. Vidí silněji možná rizika
 • Je jim dobře v prostředí, kde je řády určeno vše, co se má
 • Jsou raději vedeni, než vedou
 • Mají sklon upínat se na nějaké vůdce, lídry, což může způsobit až závislost

Požitkář typ č. 7

 • Životní otázka "jsem zábavný, veselý, bezstarostný?"
 • Veselí lidé, kteří mají rádi zábavu, bezstarostnost
 • Nemají rádi problémy, potíže, lidi, kteří potíže mají
 • Před starostmi někdy utíkají, přehlížejí je. Mají rádi vše dobré
 • Někdy hromadí.

Bojovník typ č. 8

 • Životní otázka: " mám respekt, nejsem slabý?"
 • Věci řeší více na sílu. Jsou výkonní, připadají si neohrožení
 • Zastávají se slabých, bezbranných, bojí se vlastní slabosti
 • Pokud je někdo přemůže (život, člověk), mohou z role silného přejít do role oběti

Smiřovatel typ č. 9

 • Životní otázka "nepřekážím, neprovokuji, nezpůsobím konflikt?"
 • Vypadají občas jako apatičtí, lenoši. Nemívají velké ambice
 • Jsou rádi užiteční, nesnáší konflikty a rádi je řeší a stmelují znepřátelené strany
 • Bývají bezelstní, podobně jako Dárce rádi pomáhají
 • Neradi způsobují nepříjemnosti, problémy
 • Často jednají na úkor sebe, druzí jim bývají přednější.