Enneagram - typologie stále málo známá

23.06.2023

Slovo "ennea" pochází z Řecka, znamená devět, "grammos" je schéma, tvar. Metoda používaná více jak 2000 let. Enneagram popisuje u jednotlivých typů mimo jiné emocionální vzorce chování a motivy k životním krokům. Jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí. Dále pak devět různých způsobů prožívání vztahů, úspěchu/neúspěchu, problémů, bolesti, radosti, pozornosti a devět způsobů myšlení a jednání.

Nabízí nám pochopení, proč se v některých situacích nějak chováme a proč se druzí chovají většinou jinak. Proč s někým vycházíme a s někým hůře nebo vůbec, co na druzích nemůžeme přijmout a proč. Systém Enneagram poskytuje pochopení odlišností jednotlivých typů a změnou přístupu zkvalitnit vztahy, zmírnit emoce a vzdor tím, že si vzájemné rozdíly přestaneme brát osobně.

S Enneagramem můžeme pochopit příčinu komunikačních nebo vztahových konfliktů. Někdy i neúspěchů v profesi nebo když se v práci necítíme dobře. Ale můžeme i změnit naše očekávání od svých partnerů nebo dětí, abychom jim zbytečně neubližovali a netlačili je do situací, v kterých se nebudou cítit dobře a nepoužívali postupy, které jsou vzájemně neslučitelné.

Nejsilnější charakterové vlastnosti jednotlivých typů jsou pro tohoto člověka darem (může s ním obohatit druhé lidi, vztah, společnost, svět), ale zároveň i "prokletím", pokud je začne v nějakém okamžiku používat sebestředně, extrémně bez ohledu na okolí i sebe.

Kdy k tomuto přechodu do nezdravého extrému dojde? Nejčastěji v dětství, kdy dítě zažije pocit nezájmu, prázdnoty nebo absence lásky. Dospělý člověk ví, jaké použít taktiky, aby si pozornost získal. Malé dítě neví a začne nevědomě používat silné stránky svého typu, které jsou vrozené.

Některé typy se snaží být dokonalé, některé se rozdávají, další se uzavřou do svého světa nebo se stane úspěch a vliv pro něj hlavním smyslem a mnohé jiné. Toto nezdravé a přehnané využívání svých charakterových vlastností pak přetrvá až do dospělosti a často může vést ke stejným chybám v dalších generacích, které opakujeme po svých rodičích. Někdy může být spouštěčem nezdravého prosazování povahových strategií životní pád nebo i věk.

Důležité je, že díky začlenění Enneagramu do života jde postupně začít měnit život, své chování ku prospěchu svému, ale i okolí. Rozvíjet své silné stránky. Začlenit tento pohled do výchovy dětí a k jinému. Enneagram spojuji s dalšími postupy při práci s klienty, využívám jej i v profesních otázkách pro firmy, kde se využívá ke zkvalitnění fungování týmu nebo v personalistice. V nabídce jsou i semináře věnované nejen teoretickému využití Enneagramu v životě, ale hlavně praktickému.  


K čemu je Enneagram užitečný:

  • V psychologii, koučinku, personalistice, osobním rozvoji
  • Pomáhá pracovat s povahovými rozdíly. Abychom je dovedli především v komunikaci využít, než aby škodily
  • Lze jej zapojit i do výchovy dětí, zdravějšímu přístupu k nim nebo k sobě
  • V každém z nás je obsaženo něco ze všech 9 popisovaných typů, ale pouze jeden převyšuje ostatní
  • Vlastnosti všech 9 typů jsou pro jednotlivce darem, výzvou nebo i "prokletím". Enneagram pomůže nalézt mezi tímto střed
  • Typ nejde změnit, ale je možné se z něj poučit a těžit, využít intenzivněji jeho přednosti

  Co se lze díky Enneagramu naučit:

  • Porozumět svému chování, chování druhých
  • Nepoužívat v životě hlavně své Ego, ale i cit a moudrost
  • Lepe překonávat změny, pochopit své strachy
  • Pochopit svá životní omezení a limity (s kterými je možné se vyrovnat, a i je využívat), nejen svá omezení, často neuvědomované silné stránky
  • Pochopit jednání a myšlení lidí okolo (dětí, partnera)
  • Nebrat si chování dětí, partnerů, zákazníků nebo kolegů "osobně", najít v komunikaci společnou řeč a vyhýbat se střetům
  • V mnoha situacích nebrat život a sebe tak vážně, vidět i v neúspěších svoji šanci a mnohé jiné

  Typy v Enneagramu:

  Jak zjistit svůj typ? Na internetu naleznete několik testů, testy jsou i součástí literatury. Nejlepší zkušenost mám s knihou Enneagram - Devět tváří duše, zde jsou poutavým a výstižným způsobem popsány charakterové vlastnosti jednotlivých typů, v kterých se můžete poznat

  Perfekcionista typ č. 1

  • Životní otázka: "Jsem dost dobrý, dokonalý, nechybující"?
  • Snaží se být čestný, dokonalý, nerad chybuje
  • Bojí se překročení norem, ztráty sebekontroly
  • Přísný na sebe i druhé, často neumí zacházet se svou kritičností, vlivem toho problémy s okolím
  • Snaží se okolí a svět měnit k lepšímu


  Dárce typ č. 2

  • Životní otázka: "Jsem dost potřebný, užitečný?"
  • Rád naplňuje potřeby a přání druhých, často zapomíná na sebe
  • Je rád užitečný
  • Umí dávat, je velkorysý, obětavý, snaží se být nejlepší rodič, partner/ka
  • Pečuje, občas zapomene i na ostatní aspekty vztahu
  • Pokud jeho péče je odmítána, dovede být někdy nepříjemný

  Herec typ č. 3

  • Životní otázka: "Jsem úspěšný, jsem středem pozornosti?"
  • Charismatičtí, výkonní lidé. Potřebují být vidět
  • Mají rádi úspěch, vliv ve společnosti
  • Dovedou si druhé získat, umí se prodat
  • Potřebují stát v popředí, být lídry, jsou to extroverti
  • Neúspěch a nezájem okolí je pro ně velmi stresující

  Romantik typ č.4

  • Životní otázka: "Co si o mně myslíte, všimli jste si mě, jsem nápadný, milující?"
  • Často problematické vztahy. Nedovedou žít přítomností
  • Žijí spíše v minulosti nebo budoucnosti
  • Sklony k umění, empatičtí
  • Silně prožívají bolest druhých
  • Jsou rádi vidět. Potřebují být neustále zamilovaní, vadí jim fádní vztah
  • Mají rádi vše, co, má energii, náboj, charisma


  Pozorovatel typ č. 5

  • Životní otázka: "Jsem dost moudrý a vzdělaný, rozumím tomu dobře?"
  • Introverti, zaměření na vědění a poznání
  • Ve společnosti se spíše strání, bojí se selhání tím, že nebudou vědět
  • Přemýšliví, citově chladnější, potřebují čas na rozhodnutí
  • Nedělá jim dobře být vidět, být v popředí

  Loajální skeptik typ č. 6

  • Životní otázka je často "Mohu, smím, je to takto správné?"
  • Potřebují schválení, souhlas
  • Trpí obavami, strachy něco udělat. Vidí silněji možná rizika
  • Je jim dobře v prostředí, kde je řády určeno vše, co se má
  • Jsou raději vedeni, než vedou
  • Mají sklon upínat se na nějaké vůdce, lídry, což může způsobit až závislost

  Požitkář typ č. 7

  • Životní otázka "Jsem zábavný, veselý, bezstarostný?"
  • Veselí lidé, kteří mají rádi zábavu, bezstarostnost
  • Nemají rádi problémy, potíže, lidi, kteří potíže mají
  • Před starostmi někdy utíkají, přehlížejí je. Mají rádi vše dobré
  • Někdy hromadí.

  Bojovník typ č. 8

  • Životní otázka: "Mám respekt, nejsem slabý?"
  • Věci řeší více na sílu. Jsou výkonní, připadají si neohrožení
  • Zastávají se slabých, bezbranných, bojí se vlastní slabosti
  • Pokud je někdo přemůže (život, člověk), mohou z role silného přejít do role oběti

  Smiřovatel typ č. 9

  • Životní otázka "Nepřekážím, neprovokuji, nezpůsobím konflikt?"
  • Vypadají občas jako apatičtí, lenoši. Nemívají velké ambice
  • Jsou rádi užiteční, nesnáší konflikty a rádi je řeší a stmelují znepřátelené strany
  • Bývají bezelstní, podobně jako Dárce rádi pomáhají
  • Neradi způsobují nepříjemnosti, problémy
  • Často jednají na úkor sebe, druzí jim bývají přednější