Více o Enneagramu

14.10.2021

                 Enneagram popisuje u jednotlivých typů emocionální vzorce chování a motivy k životním krokům, jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí, dále pak devět různých způsobů prožívání vztahů, problémů, bolesti, radosti, pozornosti a devět způsobů myšlení a jednání.

                   Nabízí nám pochopení, proč se v některých situacích nějak chováme a proč se druzí chovají většinou jinak. Proč s někým vycházíme a s někým hůře nebo vůbec, co na druzích nemůžeme přijmout a proč. Systém Enneagram poskytuje pochopením odlišnosti jednotlivých typů a změnou přístupu zkvalitnit vztahy, zmírnit emoce a vzdor tím, že si rozdíly přestaneme brát osobně.

                  S Enneagramem můžeme pochopit příčinu komunikačních nebo vztahových konfliktů, někdy i neúspěchů v profesi, protože díky vlastnostem našeho typu prostě nejsme na svém místě. Ale můžeme i změnit očekávání od svých partnerů nebo dětí, abychom jim zbytečně neubližovali a netlačili je do situací, v kterých se nebudou cítit dobře a nepoužívaly postupy, které jsou vzájemně neslučitelné.

                 Nejsilnější charakterové vlastnosti jednotlivých typů jsou pro tohoto člověka darem (mohou jím obohatit druhé lidi, vztah, společnost, svět), ale zároveň i "prokletím", pokud je začneme v nějakém okamžiku používat sebestředně, extrémně bez ohledu na okolí i sebe.

               Kdy k tomuto přechodu do nezdravého extrému dojde? Nejčastěji v dětství, kdy dítě zažije pocit nezájmu, prázdnoty nebo absence lásky. Dospělý člověk ví, jaké použít taktiky, aby si pozornost získal. Malé dítě neví a začne nevědomě používat silné stránky svého typu, které jsou vrozené. Některé se snaží být dokonalé, některé se rozdává, další se uzavře do svého světa nebo se stane úspěch a vliv pro něj hlavním smyslem a mnohé jiné. Toto nezdravé a přehnané využívání svých charakterových vlastností pak přetrvá až do dospělosti a často může vést ke stejným chybám v dalších generacích, které opakujeme po svých rodičích. Někdy může být spouštěčem nezdravého prosazování povahových strategií životní pád nebo i věk.

             Důležité je, že díky začlenění Enneagramu do života jde postupně začít měnit život, své chování ku prospěchu svému, ale okolí.

            Enneagram spojuji s dalšími postupy při práci s klienty, využívám jej i v profesních otázkách pro firmy, kde se využívá ke zkvalitnění fungování týmu nebo v personalistice. V nabídce jsou i semináře věnované nejen teoretickému využití Enneagramu v životě, ale hlavně praktickému.