K čemu je dobrá automatická kresba

19.01.2023

Automatická - intuitivní kresba má mnoho způsobů využití. Od terapeutické. Přes relaxační, umělecké po diagnostickou. Je spojována se esoterickou oblastí, protože v minulém století ji využívali okultisté, ale dá se říci, že některá abstraktní umělecká díla vznikla i touto formou

Určitě k tomuto ještě bývá v dnešní době někým využíváno, tak ve větší míře lze tuto metodu využít v běžném životě, může být pomocníkem dá se říci každému. Stačí se jen uvolnit, alespoň na krátký čas upozadit myšlení. Mnoho lidí má zakořeněnou představu, že kreslit neumí, ale automatická kresba vás může překvapit a změnit tento názor. Není zde cílem konkrétní podoba výtvoru, ale vyjádřit touto formou své pocity, emoce, ale i to co slovy popsat nejde nebo se vyslovit nechce. Jak výtvor vypadá je druhořadé, důležitější je, že už čas věnovaný sobě se počítá a pocit úlevy je k nezaplacení.

Nepravidelně naleznete v mé nabídce semináře zaměřené právě na tuto metodu. Od základů až po seminář zaměřený na určitou oblast. Můžete se zde v automatické kresbě nalézt pomocníka pro zvládání emocí, stresu a různých disharmonií nebo kreslit touto formou pro naplnění volného času. Dále pak nahlédnout do svých vztahů, získat možnost je začít uzdravovat nebo i základy diagnostického využití kresby.

Automatická - intuitivní kresba není součástí pouze seminářů, ale běžně ji využívám při práci klienty, jako metodu diagnostickou pro získání vhledu do situace klienta. Klienti se učí s touto technikou pracovat mezi návštěvami, pro práci s emocemi, k harmonizaci, což jim umožňuje jednoduchou formou zapojit se do práce na sobě.

Ať jste spíše racionálnější nebo tíhnete k esoteričtějším postupům, nebojte se automatické kresby. Každý si zde najde určitě své. Sám jsem toho příkladem, že jde tuto techniku spojit s každodenním životem, ale i s klasickými postupy k rozvoji člověka.