Bolest zad jiným pohledem

20.09.2021

Tento stav, kterým trpí mnoho lidí řeší každý jinak, nejde všeobecně určit nejideálnější řešení.

Nejjednodušší řešení je masáž, nic proti tomuto nenamítám. Pokud je problém jednorázový, důsledkem jednorázové zátěže. Dalším krokem bývá návštěva fyzioterapeuta, který může moci poodhalit hlubší příčinu opakujících se potíží, navrhnou změnu způsob zátěže pohybového aparátu, navrhnout změnu životního stylu (například začlenit cvičení, zdravější stravování, vyvarování se stresu a jiné).

Pokud i tato řešení nepomáhají, případně se problém vrací, doporučoval bych přiřadit další způsob řešení. Najít odpověď na otázky: "Proč to bolí?" nebo "Co mi tělo bolestí říká?", případně "Co mám změnit?" Chápu, že se vám asi většinou nepodaří samotným na tyto otázky odpovědět. Určitě naleznete někoho, kdo se těmito otázkami zaobírá.

Při práci s klienty je pro mě důležité právě hledání příčin a práce s nimi a teprve potom následné odstraňování důsledků.

Co bývá častou příčinou bolesti zad u klientů, s kterými se setkávám?

  • Dlouhodobého přetěžování (psychické, i fyzické)
  • Důsledek vyhoření, selhání, bolestivého rozchodu
  • Traumatický prožitek v dospělosti (úraz, nehoda, problematický vztah)
  • Prvotní traumatický otisk a raná traumata, vztahová zranění

Klientům pomáhám s těmito příčinami, když bych měl vybrat oblast nebo příčinu, na kterou se více specializuji, tak to budou Prvotní otisky a raná traumata, která v dospělosti ovlivňují člověka nejen po fyzické stránce, ale zasahují psychickou, vztahovou a osobnostní oblast. Další příčinou bolesti zad mohou být vztahová zranění z dětství nebo vztahů z dospělosti, ty kromě fyzické oblasti zasahují celkově vztahy. S touto oblastí se dá pracovat pomocí tzv. Vztahových provázků.

Kromě možností, jak zpracovat bolesti zad (emoční tejpování, reflexní masáž, Bachova květová terapie) používám metodu Mapování, která umožňuje nejen diagnostiku traumatických zkušeností a buněčných vzpomínek, ale i jejich nápravu.