Kurzy práce s kyvadlem

Kurzy pro praci se siderickým kyvadlem k sebeléčení a diagnostice

Kyvadlo  k sebeléčbě kurz pro začátečníky 

       Kurz k seznámení s možnostmi kyvadla, k získání základnímu návodu jak jej začít používat, jak procvičovat práci s kyvadlem a zdokonalovat se. Naučíte se základní možnosti jak využívat kyvadlo při sebeléčbě a nebo léčení druhých, jak spojit jeho možnosti s dalšími metodami, pracovat s otázkami ANO - Ne, naučíte se využívat základní kyvadlové tabulky, pracovat s energetickým systémem (čištění, odstraňování bloků, harmonizace, dodávání energie aj.)

      Kurz je určen pro širokou veřejnost, ale i pro mé klienty, absolventy kurzů, kteří se chtějí aktivně zapojit do sebeuzdravování. Poznatky lze zapojit do svého rozvoje, k samoléčbě nebo navázat na poznatky např. z kurzu Reiki a rozšířit tak možnosti jak pomoci sobě nebo druhým.

Kdy a kde:

Začátek: 8. 30 hod., konec cca 15. 30 hod.

Cena: 1 200,- Kč,

Pomůcky: kyvadlo, psací potřeby


Kyvadlo pro diagnostiku - kurz pro pokročilejší

     Tento kurz je určen pro ty, kteří již mají s kyvadlem zkušenost a chtějí tuto metodu využít jako doplněk k jiným metodám (např. Reiki, seminář Bach. esencí) nebo k nějaké léčitelské nebo terapeutické praxi. Protože je obsahová náplň tohoto kurzu stejná jako u kurzu Diagnostické automatické kresby jsou tyto kurzy sloučené.

Začátek: 8. 30 hod., konec cca 17. 30 hod.

Cena: 2 500,- Kč

Pomůcky: psací potřeby, podložka na kreslení

Základní program:

  • možnosti těchto metody
  • využití v sebeléčení a léčení druhých
  • nácvik diagnostické kresby a kyvadla v praxi
  • diagnostika fyzických, energetických problémů v těle
  • diagnostika stavu jednotlivých orgánů
  • základní diagnostika mentálních blokací
  • diagnostika a uvolňování přivtělených objektů
  • diagnostika energetických drah
  • možnosti odstraňování blokací těmito metodami
  • výběr vhodných postupů a doplňkových metod

       Jako závazná přihláška stačí mail nebo telefonický hovor, pro závazné potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím zaslat zálohu ve výši 50% kurzovného na č.u. 2784895023/0800 do 5 dnů, jinak bude rezervace místa zrušena, zbytek na místě.