Kurzy Enneagramu

         Jednotlivé kurzy je možné absolvovat mimo program i individuálně nebo pro individuální skupinu jako jednodenní nebo vícedenní s  dalším programem., dá se kombinovat teoretická (přednášková) forma jurzu s praktickou formou. Termíny naleznete u jednotlivých odkazů.

Enneagram - 9 typů v nás a kolem nás -kurz věnovaný hlavně teoretickému seznámení s jednotlivými typy, k uvědomění si vzájemných protikladů a vlastností jednotlivých typů  >>>

Enneagram prakticky -  kurz, kde se ve skupině pomocí hracího plánu, otázek a odpovědí je možné nauřit využívat Enneagram prakticky v osobním nebo profesním životě >>>

Víkend s Enneagramem -  víkendové praktické setkání  s Enneagramem, doplněné ještě o další informace dle potřeb účastníků  >>>

Nepravidelné přednášky - přednášky cca na 2-3 hodiny, průřez vlastnostmi typů od dítěte, dospělého, rodiče nebo zaměstnance (podřízený - nadřízený) a jiné  >>>