Enneagram - 9 typů osobnosti

- typologie osobnosti pro osobní nebo profesní oblast, kurzy Enneagramu

Enneagram - 9 typů osobnosti
Enneagram - 9 typů osobnosti

Co je Enneagram a k čemu je užitečný

     Slovo "ennea" pochází z Řecka, znamená devět, "grammos" je schéma, tvar. Je to metoda používaná více jak 2000 let, je to metoda, která se dá využít v psychologii, koučinku, personalistice, ale hlavně v osobním rozvoji, k sebepoznání, lze jej zapojit i do výchovy dětí, zdravějšímu přístupu k nim nebo k sobě.

Enneagram popisuje u jednotlivých typů emocionální vzorce chování, jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí.


      Enneagram popisuje devět různých způsobů prožívání vztahů, problémů, bolesti, radosti, pozornosti a devět způsobů myšlení a jednání. Umožňuje pochopení, proč se lidé chovají tak, jak se chovají a poskytuje pochopením odlišnosti jednotlivých typů a změnou přístupu zkvalitnit vztahy, své emoce a hledat životní klid.

      Lze díky němu popsat a pochopit vztah typů k autoritě, úspěchu, zodpovědnosti, jak se zařazují ve společnosti, jak řeší různé situace, může pomoci i při výběru profesní oblasti, kde se bude člověk cítit nejlépe. Můžeme díky němu posilovat svoji emoční a sociální inteligenci. S Enneagramem můžeme pochopit motivy svého jednání, svého chování, příčinu komunikačních nebo vztahových konfliktů, můžeme změnit očekávání od svých partnerů nebo dětí, abychom jim zbytečně neubližovali a netlačili je do situací, v kterých se nebudou cítit dobře, pomáhá rozvíjet emoční inteligenci.

Nepravidelně probíhají Kurzy Enneagramu, které lze využít k sebepoznání, osobnímu rozvoji nebo v profesi k lepšímu řízení lidí. Bývají i večerní přednášky pro rodiče k získání dalšího pohledu na výchovu svých dětí. Enneagram je zde ke vztahovým provázkům, oblasti Vnitřního dítěte další možností uzdravování vztahů v rodině. 

Doporučená literatura :   Richard Rohr, Andrea Bert - Enneagram Devět tváří duše

                                           Helen Palmer - Velká kniha o Enneagramu 


Enneagram - jednotlivé typy (stručná charakteristika):


Typ 1. Perfekcionista: hledá dokonalost společnosti, světa, přísný na sebe i okolí, morální a kritický

Typ 2. Dárce: má potřebu pomáhat, být užitečný pro druhé, zapomíná často na své potřeby, často se obětuje pro druhé

Typ 3. Herec: charismatický člověk, extrovert, zaměřený na úspěch, výsledek, moc a vliv, někdy povrchní, je akční, úspěšný, rád je středem pozornosti

Typ 4. Romantik: často problémové vztahy, tvořivý a citlivý člověk, umělecké sklony,  má rád věci, které mají energii, kolísá mezi depresemi a euforií, často žije v minulosti nebo budoucnosti

Typ 5. Pozorovatel: hledá stále informace a poznatky, nestranní pozorovatelé, držící si odstup, introverti, věci řeší spíše rozumem než citem

Typ 6. Loajální skeptik: kooperativní lidé, loajílní, přátelští, často trpící strachy, ze strachu potřeba předávat zodpovědnost na druhé 

Typ 7. Požitkář: veselý, hledající potěšení a zábavu, nerad prožívá životní problémy -  sklony utíkat před nimi

Typ 8. Bojovník: vytrvalý člověk, zastává se slabých, věci většinou řeší silou, často konfliktní pokud se cítí ohrožen, potřebuje si dokazovat sílu

Typ 9. Smiřovatel: člověk, který stmeluje a smiřuje protiklady, často málo akčníKurzy Enneagramu

- jednodenní, víkendové zaměřené na teorii nebo s praktickým nácvikem

Termíny kurzů Enneagramu (více o jednotlivých kurzech níže):

  • Enneagram pro každodenní život -
  • Enneagram prakticky - podzim 2019
Kurzy Enneagramu
Kurzy Enneagramu

Enneagram pro každodenní život 

      Kurz k uvědomění si a pochopení motivů Vašeho chování, způsobů řešení různých životních situací, emočních dovednosti, příčin nezdravého sebehodnocení a škodlivých nároků na sebe a druhé, očekávání něčeho od sebe nebo druhých a mnohého jiného. Zaměříme se na rozdíly jednotlivých typů, které jsou příčinou komunikačních nebo výchovných střetů. Pochopením sebe nebo druhých, pochopením rozdílů v životním přístupu lze zkvalitňovat život, ať už to je v rodinných nebo společenských vztazích, ale také v profesi nebo podnikání.

    Dozvíte se mimo jiné, jaké jsou slabé stránky jednotlivých typů, jak s nimi pracovat. Ale i ty silné, které si mnohdy ani neuvědomujeme. Řekneme si, jak fungují jednotlivé typy včetně Vašeho v roli dítěte, dospělého, partnera, rodiče, ale i nadřízeného nebo podřízeného, jaký mají vztah k lásce, úspěchu, financím. Co pro ně může být motivantem nebo naopak co může způsobovat psychické nebo fyzické potíže. Enneagram je využitelný v osobním rozvoji, vztazích, výchově, ale také i v profesi, podnikání nebo při řízení lidí

Začátek: 8.30, konec cca 16. 30

Cena kurzu: 1 500,- Kč


Enneagram prakticky

  S metodou Enneagram se mnozí již setkali na mých přednáškách, semináři nebo při konzultacích. Tento kurz nabízí praktické cvičení, kde nebudete jen číst a poslouchat, ale pomocí hry Tajemství srdce a mysli se naučíte s vlastnostmi svými nebo jiných typů pracovat prakticky. pomocí hry Tajemství srdce a mysli, která umožňuje nad Enneagramem přemýšlet a prakticky jej využívat Nejen pochopit své úvahy, chování, ale budeme se učit pochopit motivy chování ostatních typů, což přispívá lepší komunikaci, předcházení střetů a nepochopení nejen ve vztazích partnerských, rodičovských, ale i společenských nebo pracovních.

Pro návštěvu tohoto kurzu není třeba absolvování základního kurzu, který je hlavně teoretický, tyto informace je možné dostudovat a navíc obdržíte při kurzu jednoduchý manuál o jednotlivých typech. Oba kurzy věnované Enneagramu je možné po domluvě spojit například do víkendového semináře pro individuální skupiny nebo týmy.

Začátek: 8: 30, konec: cca14:30

Cena kurzu: 1 000,-Kč

 Jako závazná přihláška na kurzy stačí mail nebo telefonický hovor, pro závazné potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím zaslat zálohu ve výši 50% kurzovného na č.u. 2784895023/0800 do 5 dnů, jinak bude rezervace místa zrušena, zbytek na místě.