Enneagram a emoční inteligence - jednodenní kurz

     Tento kurz Vám může pomoci uvědomit si a pochopit motivy Vašeho chování, Vaše nezdra návyky, emoční dovednosti, příčinu nezdravého sebehodnocení a škodlivých nároků na sebe a druhé, příčinu svých nezdravých emocí. Umožní Vám zlepšit komunikaci se svým okolím, najít řešení jak zvládat své slabé stránky a lépe využívat ty silné a zlepšit svůj život. Pochopit přístup okolí (partnerů, rodičů nebo dětí) vůči Vám a pracovat tak na lepších vztazích, případně pochopit a zbavit se tak dávných křivd a neodpuštění. Na naše emoce (emoční inteligenci) má hlavní vliv náš životní postoj, hodnocení, očekávání a názor na situace, lidi které nás potkávají. U jednotlivých typů si projdeme právě tyto mnohdy škodlivé přístupy v životě, které následně ovlivňují naše emoce a život.

    Projdeme jednotlivé typy  popisem v pozici dítěte, dospělého, partnera, rodiče Okrajově se podíváme na typy i v roli zaměstnance, jaká profese může být pro ně dobrá, jejich vztah k autoritám nebo podřízeným, jejich vztah k úspěchu, kariéře a jiné a řekneme si jak tyto poznatky začít využívat v běžném životě. Ke kurzu každý ůčastník obdrží skripta s charakteristikami jednotlivých typů, která si může doplňovat dalšími postřehy z kurzu.

Kdy a kde:

Termín: 

Začátek: 8.30, konec cca 17. 30

Cena kurzu: 1 500,- Kč

     Jako závazná přihláška na kurzy stačí mail nebo telefonický hovor, pro závazné potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím zaslat zálohu ve výši 50% kurzovného na č.u. 2784895023/0800 do 5 dnů, jinak bude rezervace místa zrušena, zbytek na místě.