Automatická kresba - konzultace, diagnostika, kurzy

Diagnostka zdraví automatickou kresbou
Diagnostka zdraví automatickou kresbou

    Automatická kresba (intuitivní kresba) je metoda, která pomocí mimosmyslového kreslení může zaznamenat různé informace v oblasti zdraví, osobnosti nebo vztahů, kterými lze doplnit různé formy terapie. Automatická kresba má využití diagnostické, sebepoznávací, ale třeba i relaxační nebo terapeutické podobně jako arteterapie.


            Při práci s klienty tuto metodu využívám k diagnostice zdravotního stavu, energetického systému, k hledání příčin psychosomatických nemocí a hlavně k hledání nejlepšího řešení. Dále pak při diagnostice vztahových problémů klientů, k získání vhledu do jejich situace a hledání východiska nebo k rozboru rodinných systému nebo firemních (konstelací), k rozvoji silných stránek osobnosti, talentů apod. Diagnostická kresba má ještě mnohá další využití. Pro ty, kteří se chtějí automatickou kresbu naučit k sebepoznávání nebo jako doplněk ke své činnosti, terapiím a jinému, jsou v programu výukové kurzy nebo sebepoznávací kurzy v menších skupinách nebo je možné si domluvit individuální výuku. 


Kurzy automatické kresby

- základy automatické kresby, Vztahová kresba, Emoční a diagnostická kresba

Automatická kresba - relaxační, uvolňovací
Automatická kresba - relaxační, uvolňovací

Termíny (více o jednotlivých kurzech níže):

 • Večery s automatickou kresbou - 1. pondělí v měsíci Loučeň, 1. středa v měsíci Mladá Boleslav
 • Základy automatické kresby - podzim Mladá Boleslav
 • Rodinné konstelace a Vztahové provázky - 10. srpen, Loučeň Grusova 184
 • Emoční kresba - není momentálně vypsán termín
 • Diagnostická kresba - není momentálně vypsán termín

        Pokud máte zájem o tyto kurzy a nejsou momentálně v programu, kontaktujte mě Je možné je po domluvě absolvovat individuálně (Za příplatek 30% pro počtu méně než 2 účastníci) nebo sestavit individuální program.


Večery s automatickou kresbou

     Jsou večerní setkání dvouhodinová setkání s lidmi podobných zájmů a především s automatickou kresbou. V průběhu jednotlivých večerů je možné se postupně naučit techniku práce s automatickou kresbou a její využití v každodenním životě, v situacích kde je možné ji využít. Je možné přidat se i do rozběhlé skupiny.

    Dále automatickou kresbu spojujeme s dalšími technikami (Enneagram, Vnitřní dítě, Osho Tarot a jinými) k sebepoznnání, změně lehčích mentálních programů a blokací. Tyto večery probíhají jednou měsíčně v Mladé Boleslavi a na Loučeni, případně je možné po domluvě uskutečnit cyklus cca 8 setkání i jinde pro jinou skupinu. Termíny naleznete v programu kurzů.

Potřeby: pastelky nebo voskovky, podložka na malování 

Cena: 200,.- Kč


Základy automatické kresby 

Začátek: 8. 30 hod., konec cca 17. 00 hod.

Cena: 1 500,- Kč

Pomůcky: pastelky, příp. voskovky, podložka na kreslení

Tento kurz je průřezem možnostmi využití automatické kresby v každodenním životě, seznámíte se a získáte základ kresby relaxační, uvolňovací, diagnostické nebo i tzv. topografické, naučíte se možnost využití kresby při sebepoznání a sebeuzdravování, získáte možnost jak pracovat s lehčími blokacemi a mnohé jiné. Kurz je určen jak pro začátečníky nebo pro ty, kteří se už s kresbou v nějaké oblasti setkali a chtějí si rozšířit vědomosti. Kurz je možné absolvovat i individuální formou.

Program:

 • význam barev, využití kresby k relaxaci
 • uvolňování emocí a menších blokací
 • tvorba harmonizačních obrázků
 • kresba stavu čaker a možnost jejich harmonizace
 • testování vhodnosti potravin a potravinových doplňků
 • základní vztahová kresba
 • odpovědí ANO - NE
 • náhled do zdravotní diagnostické kresby
 • a další témata dle otázek účastníků a časových možností

Rodinné konstelace a vztahové provázky - vztahová kresba

Cena: 1 500,- Kč

Začátek: v 8:30, konec cca v 17 hodin

Pomůcky: pastelky, podložku na malování

      Setkání nejen s automatickou kresbou, kde se můžete zdokonalit v jejím využití, ale hlavně nahlédnout do vztahů partnerských nebo rodinných vztahů. Kurz Vám umožní pochopit své vlastní nezdravé způsoby chování díky rozboru tzv. Rodinné konstelace, pochopením situace v rodině v období našeho příchodu na svět a dále pomocí Vztahových provázků, které bývají hlavní příčinou neshod ve vztazích a často jsou předávány z generace na generaci. Díky této rodinné zátěži pak opakujeme stejné chyby, máme stejné nezdravé postoje k sobě, k druhým, nezdravé hodnocení, nereálná očekávání a mnohé jiné. Hlavně to co jsme dostali do života a vzali za své, pak předáváme i svým dětem. Nauříme se i jak s těmito bloky začít pracovat.  Absolvování základního kurzu automatické kresby je výhodou, ne však podmínkou. Co jsou vztahové provázky naleznete zde..., více o Rodinných konstelacích naleznete zde...


Emoční kresba - pomocník při zvládání emocí

Časově nenáročnýkurz nebo přednáška. Možná se sami někdy dostanete do situace, kdy nemáte své emoce úplně pod kontrolou, nevíte jak s nimi pracovat tak, abyste jimi někoho nezranili, možná se někdy ptáte jak pomoci zdravě zvládnout emoce svému dítěti a někdy je třeba zvládnout emotivní situaci společně.

Automatická kresba má široké využití, ale to je předmětem celodenního kurzu, k práci s emocemi stačí její část, kterou není problém zvládnout během cca 3 hodin, kde si něco řekneme o způsobu využívání kresby v této oblasti, o významu barev v kresbě a hlavně si prakticky zkusíme jak na emoce touto technikou. Jak pracovat s emocemi v akutním stavu nebo dlouhodobě tak, abyste předcházeli jejich vlivu na zdraví nebo vztahy. V závěru si řekneme jak využít kresbu k harmonizaci a uklidnění.

Pomůcky: podložka na kreslení, pastelky, propisky

Cena: 450,- Kč/ min 3 hodiny


Diagnostická automatická kresba

Začátek: 8. 30 hod., konec cca 17. 30 hod.

Cena: 2 500,- Kč

Pomůcky: psací potřeby, podložka na kreslení

Tento kurz je určen pro ty kteří již mají s automatickou kresbou nebo kyvadlem zkušenosti a chtějí tyto metodu využít jako doplněk k jiným metodám (např. Reiki, seminář Bach. esencí) nebo k nějaké léčitelské nebo terapeutické praxi. Předávám zde možnosti automatické kresby, které každodenně používám při práci s klienty.

Základní program:

 • možnosti těchto metody
 • využití v sebeléčení a léčení druhých
 • nácvik diagnostické kresby a kyvadla v praxi
 • diagnostika fyzických, energetických problémů v těle
 • diagnostika stavu jednotlivých orgánů
 • základní diagnostika mentálních blokací
 • kresba imaginárních vztahů pro osobní rozvoj
 • diagnostika výživové vyváženosti
 • diagnostika a uvolňování přivtělených objektů
 • diagnostika energetických drah
 • možnosti odstraňování blokací těmito metodami
 • výběr vhodných postupů a doplňkových metod