Automatická kresba - konzultace, poradenství, kurzy

Diagnostka zdraví automatickou kresbou
Diagnostka zdraví automatickou kresbou

    Automatická kresba (intuitivní kresba) je metoda, která pomocí mimosmyslového kreslení může zaznamenat různé informace v oblasti zdraví, osobnosti nebo vztahů, kterými lze doplnit různé formy terapie. Automatická kresba má využití diagnostické, sebepoznávací, ale třeba i relaxační nebo terapeutické podobně jako arteterapie.


            Při práci s klienty tuto metodu využívám k diagnostice zdravotního stavu, energetického systému, k hledání příčin psychosomatických nemocí a hlavně k hledání nejlepšího řešení. Dále pak při diagnostice vztahových problémů klientů, k získání vhledu do jejich situace a hledání východiska nebo k rozboru rodinných systému nebo firemních (konstelací), k rozvoji silných stránek osobnosti, talentů apod. Diagnostická kresba má ještě mnohá další využití. Pro ty, kteří se chtějí automatickou kresbu naučit k sebepoznávání nebo jako doplněk ke své činnosti, terapiím a jinému, jsou v programu výukové kurzy nebo sebepoznávací kurzy v menších skupinách nebo je možné si domluvit individuální výuku. 


Kurzy automatické kresby

- základy automatické kresby, Vztahová kresba, Emoční a diagnostická kresba

Automatická kresba - relaxační, uvolňovací
Automatická kresba - relaxační, uvolňovací

Termíny (více o jednotlivých kurzech níže):

 • Večery s automatickou kresbou - 1. pondělí v měsíci Loučeň, 1. středa v měsíci Mladá Boleslav
 • Základy automatické kresby - 25. květen, Loučeň , Grusova 184
 • Vztahová kresba - Vztahové provázky - 10. srpen, Loučeň Grusova 184
 • Emoční kresba - není momentálně vypsán termín
 • Diagnostická kresba - není momentálně vypsán termín

        Pokud máte zájem o tyto kurzy a nejsou momentálně v programu, kontaktujte mě Je možné je po domluvě absolvovat individuálně (Za příplatek 30% pro počtu méně než 2 účastníci) nebo sestavit individuální program.


Večery s automatickou kresbou

     Jsou večerní setkání dvouhodinová setkání s lidmi podobných zájmů a především s automatickou kresbou. V průběhu jednotlivých večerů se postupně naučíte techniku práce s automatickou kresbou a její využití v každodenním životě, v situacích s kterými je možné ji využít.

    Dále se naučíme pracovat s kresbou například při práci s emocemi, strachem, při práci s vnitřním dítětem, ve spojení s afirmacemi, vizualizacemi, meditační a diagnostickou kresbu a mnohé jiné

Potřeby: pastelky nebo voskovky, podložka na malování 

Cena: 200,.- Kč


Základy automatické kresby 

Začátek: 8. 30 hod., konec cca 17. 00 hod.

Cena: 1 500,- Kč

Pomůcky: pastelky, příp. voskovky, podložka na kreslení

Tento kurz je průřezem možnostmi využití automatické kresby v každodenním životě, seznámíte se a získáte základ kresby relaxační, uvolňovací, diagnostické nebo i tzv. topografické, naučíte se možnost využití kresby při sebepoznání a sebeuzdravování, získáte možnost jak pracovat s lehčími blokacemi a mnohé jiné. Kurz je určen jak pro začátečníky nebo pro ty, kteří se už s kresbou v nějaké oblasti setkali a chtějí si rozšířit vědomosti. Kurz je možné absolvovat i individuální formou.

Program:

 • význam barev, využití kresby k relaxaci
 • uvolňování emocí a menších blokací
 • tvorba harmonizačních obrázků
 • kresba stavu čaker a možnost jejich harmonizace
 • testování vhodnosti potravin a potravinových doplňků
 • základní vztahová kresba
 • odpovědí ANO - NE
 • náhled do zdravotní diagnostické kresby
 • a další témata dle otázek účastníků a časových možností

Vztahová kresba - vztahové provázky

Cena: 1 500,- Kč

Začátek: v 8:30, konec cca v 17 hodin

Pomůcky: pastelky, podložku na malování

      Setkání nejen s automatickou kresbou, kde se můžete zdokonalit v jejím využití, ale hlavně nahlédnout do vztahů partnerských nebo rodinných vztahů. Kurz Vám umožní pochopit své vlastní nezdravé způsoby chování díky rozkresléní tzv. Vztahových provázků, které bývají hlavní příčinou neshod ve vztazích a často jsou předávány z generace na generaci. Díky této rodinné zátěži pak opakujeme stejné chyby, máme stejné nezdravé postoje k sobě, k druhým, nezdravé hodnocení, nereálná očekávání a mnohé jiné. Hlavně to co jsme dostali do života a vzali za své, pak předáváme i svým dětem. Nauříme se i jak s těmito bloky začít pracovat.  Absolvování základního kurzu automatické kresby je výhodou, ne však podmínkou. Co jsou vztahové provázky naleznete zde...


Emoční kresba - pomocník při zvládání emocí

Časově nenáročnýkurz nebo přednáška. Možná se sami někdy dostanete do situace, kdy nemáte své emoce úplně pod kontrolou, nevíte jak s nimi pracovat tak, abyste jimi někoho nezranili, možná se někdy ptáte jak pomoci zdravě zvládnout emoce svému dítěti a někdy je třeba zvládnout emotivní situaci společně.

Automatická kresba má široké využití, ale to je předmětem celodenního kurzu, k práci s emocemi stačí její část, kterou není problém zvládnout během cca 3 hodin, kde si něco řekneme o způsobu využívání kresby v této oblasti, o významu barev v kresbě a hlavně si prakticky zkusíme jak na emoce touto technikou. Jak pracovat s emocemi v akutním stavu nebo dlouhodobě tak, abyste předcházeli jejich vlivu na zdraví nebo vztahy. V závěru si řekneme jak využít kresbu k harmonizaci a uklidnění.

Pomůcky: podložka na kreslení, pastelky, propisky

Cena: 450,- Kč/ min 3 hodiny


Diagnostická automatická kresba

Začátek: 8. 30 hod., konec cca 17. 30 hod.

Cena: 2 500,- Kč

Pomůcky: psací potřeby, podložka na kreslení

Tento kurz je určen pro ty kteří již mají s automatickou kresbou nebo kyvadlem zkušenosti a chtějí tyto metodu využít jako doplněk k jiným metodám (např. Reiki, seminář Bach. esencí) nebo k nějaké léčitelské nebo terapeutické praxi. Předávám zde možnosti automatické kresby, které každodenně používám při práci s klienty.

Základní program:

 • možnosti těchto metody
 • využití v sebeléčení a léčení druhých
 • nácvik diagnostické kresby a kyvadla v praxi
 • diagnostika fyzických, energetických problémů v těle
 • diagnostika stavu jednotlivých orgánů
 • základní diagnostika mentálních blokací
 • kresba imaginárních vztahů pro osobní rozvoj
 • diagnostika výživové vyváženosti
 • diagnostika a uvolňování přivtělených objektů
 • diagnostika energetických drah
 • možnosti odstraňování blokací těmito metodami
 • výběr vhodných postupů a doplňkových metod

    Jako závazná přihláška stačí mail nebo telefonický hovor, pro závazné potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím zaslat zálohu ve výši 50% kurzovného na č.u. 2784895023/0800 do 5 dnů, jinak bude rezervace místa zrušena, zbytek na místě.